Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-15

Peptonic Medical: Analysguiden: Intervju med Johan Inborr, vd för Peptonic Medical

Analytiker Markus Augustsson intervjuar Johan Inborr, vd för Peptonic
Medical

Ni inväntar fortfarande resultat från den explorativa
fortsättningstuben, där Vagitocin förvarats i en laminattub.

- Vilken ny information tillför det kommande resultatet?
"Framför allt bekräftelse på att tuben och engångsapplikatorn fungerar
i det dagliga livet (d.v.s. kan användas för en produktlansering),
samt att få resultat som ligger i linje med resultaten från
huvudstudien, framför allt vad gäller behandlingseffekten med gelen
utan oxytocin."

Sannolikt är att ni kommer gå vidare med den oxytocinfria gelen och
lansera som en receptfri produkt.

- Rent innehållsmässigt, hur skiljer sig den oxytocinfria gelen från
befintliga receptfria produkter som finns på marknaden?

"Vi har inte berättat vad gelen innehåller i detalj. Det vill vi hålla
hemligt tillsvidare."

- Vad har er potentiella receptfria gel för konkurrensfördelar på en
hårt konkurrensutsatt marknad.

"Den har dokumenterad effektdata från randomiserade blindade kliniska
studier med ett stort antal patienter. Den symptomlindrande effekten
av produkten är av samma storlek som hos receptbelagda produkter som
innehåller t.ex. östrogen (baserat på publicerade studier), vilket är
unikt."

- Uppskattningsvis mellan tummen och pekfingret, vilka
försäljningssiffror talar vi om, exempelvis för den bästsäljande
jämförbara produkten som finns att köpa i Sverige i dag?

"Med de effektdata vi nu har erhållit, så kan vi adressera hela
vaginal atrofimarknaden - även den del som idag täcks in av
receptbelagda produkter. Vaginal atrofimarknaden för
läkemedelsklassade produkter i Norden estimeras till över 500
miljoner kronor. De bästsäljande produkterna är östrogenbaserade.
Därtill kommer marknaden för receptfria produkter, som estimeras till
ungefär samma storlek. Detta är baserat på en marknadsundersökning
som vi genomförde 2016."

- Hur ser patent ut kring det preparat som inte innehåller oxytocin
"Den är inte patentskyddad ännu, men vi undersöker möjligheterna att
söka patent för den."

Utveckling, marknadsföring och försäljning kostar pengar…
- Hur mycket har ni i kassan i dag?
"Enligt senaste bokslutskommunikén hade vi 12 169 TSEK i kassan per
den 31/12 2016."

- Antaget att ni håller fast vid spåret att lansera en receptfri
produkt, kommer kassan vara tillräcklig?

"Vi kommer att behöva fylla på kassan för att ta fram produkten så att
den är klar för en lansering - antingen i egen regi eller i samarbete
med partners. Den blir en medicinteknisk produkt, som kommer att
kräva en s.k. CE-märkning för Europa och ett motsvarande godkännande
i USA. Det i sin tur kommer att kräva en ISO-certifiering för
Peptonic."

Mest troligen kommer ni att avbryta utvecklingen med
läkemedelskandidaten Vagitocin innehållande oxytocin.

- Finns det några relaterade avvecklingskostnader?
"Vi har ännu en del upplupna kostnader som är kopplade till fas 2b
-studien."

Motiverar resultatet från studien med Vagitocin att avbryta all
utveckling med de andra två indikationerna? (Vestibulit och Genital
herpes)

"Så snart alla resultat från fas 2b -studien föreligger kommer vi att
noggrant analysera dem för att försöka förstå vad som hänt. Utifrån
denna analys kommer vi att besluta om hur vi går vidare med
utvecklingen av oxytocin-baserade produkter."

Hur ser er prioritering ut för de kommande tre månaderna, alltså vad
ligger på agendan?

"Vi kommer att ta fram en plan för framtagandet av en receptfri
produkt för behandling av vaginal atrofi och sedan genomföra den så
snabbt som möjligt. Samtidigt kommer vi att undersöka intresset hos
potentiella samarbetspartners för en sådan produkt på olika
marknader. Vi uppskattar att vi kan ha en produkt klar för
marknadslansering inom 12-18 månader.

Vi kommer också att analysera resultaten från fas 2b-studien för att
bättre förstå under vilka förutsättningar oxytocinet kan bli ett
verkligt bra behandlingsalternativ för vaginal atrofi."

Hur kommer ni att informera marknaden om era planer och om hur arbetet
framskrider?

"Vi kommer att kalla aktieägarna till ett informationsmöte inom kort
för att berätta om våra planer. Därtill kommer vi att hålla marknaden
uppdaterad om viktiga händelser genom pressmeddelanden och
presentationer på olika evenemang."

Idag läser vi att Dan Markusson, ekonomichef på Peptonic, sålde 145
000 aktier i fredags. Hur ser du på det?

"Dan har investerat och arbetat i Peptonic sedan 2009 och har ett
stort aktieinnehav i bolaget. Efter försäljningen innehar Dan
fortfarande över 408 000 aktier via privatägande och
pensionsförsäkring, vilket visar på hans fortsatta stora förtroende
för och engagemang i bolaget."

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer på
www.analysguiden.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical/r/analysguiden--intervju-med-...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.