Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-05

Peptonic Medical: Peptonic Medical föreslår företrädesemission av aktier för ny fas IIb-studie

Stockholm den 5 november 2015 - Styrelsen för Peptonic Medical AB -
ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin - meddelar
idag att en ny fas IIb-studie för behandling av vaginal atrofi hos
post-menopausala kvinnor planeras. I denna studie kommer en
glasspruta samt en tub, som enligt genomförda stabilitetsstudier
bevarar viskositeten i oxytocingelen på en hög nivå, att användas för
att leverera den dagliga dosen. Primärt kliniskt mål kommer att vara
att uppnå en signifikant minskning av intensiteten av det mest
besvärande symptomet jämfört med placebo.

Styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 19 november 2015 för att
erhålla aktieägarnas godkännande om en företrädesemission om cirka
22,7 MSEK ("Erbjudandet") för att finansiera den föreslagna fas
IIb-studien.

Bakgrund

Peptonic Medical AB har mellan 2000 - 2012 genomfört fyra studier med
Vagitocin® (oxytocin) för behandling av vaginal atrofi hos
post-menopausala kvinnor. Samtliga studier har visat tydliga
förbättringar av cellbild och de kliniska symtomen. Dock kunde detta
ej upprepas i den fas IIb-studie som genomfördes under 2015. En
genomgripande utredning har visat att den aluminiumtub som användes
hade reagerat med oxytocingelen, vilket lett till en sänkning av
gelens viskositet, i synnerhet vid lagring i rumstemperatur. Detta i
sin tur ledde till en otillräcklig vidhäftning av oxytocingelen vid
vaginalslemhinnan och därmed till en otillräcklig daglig dos.

Studiens design

Den nu planerade fas IIb-studien är utformad som en dubbel-blind
placebokontrollerad multi-center studie med 160-240 patienter. Såväl
en tidigare beprövad glasspruta som en ny typ av tub för förvaring av
oxytocingelen kommer att användas. Patienterna kommer att nogsamt
instrueras om att förvara produkten i kylskåp. Bolagets styrelse är
på goda grunder övertygad om att denna studie kommer att visa en
positiv effekt av oxytocinbehandling av vaginal atrofi hos
post-menopausala kvinnor i enlighet med resultaten från tidigare
studier. Studien planeras att genomföras under 2016.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget meddelar att man hittills säkrat teckningsförbindelser från
befintliga aktieägare till en summa av 11 MSEK, varav cirka 2 MSEK
utan företrädesrätt. Avsikten är att fullt ut säkerställa Erbjudandet
genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden i god tid inför en
extra bolagsstämma den 19 november 2015.

Villkor för Erbjudandet

Styrelsen i Peptonic föreslår att extra bolagsstämman den 19 november
2015 beslutar om Erbjudandet. Vid full teckning i Erbjudandet
tillförs Bolaget cirka 22,7 miljoner SEK före emissionskostnader.
Erbjudandet medför en teckning av högst 8 093 108 aktier där sju (7)
befintliga aktier berättigar till teckning av sex (6) nya aktier till
en teckningskurs om 2,80 SEK per aktie. Genom Erbjudandet kan
aktiekapitalet komma att öka med högst 809 310,80 SEK till 1 753
506,80 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 8 093 108 aktier till 17
535 068 aktier. Teckningsperioden beräknas löpa under perioden 27
november - 11 december 2015.

Erbjudandet kommer att genomföras enligt följande preliminära
tidsplan:

· Extra bolagsstämma hålls den 19 november 2015.
· Sista dag för handel med aktier i Peptonic inklusive rätt att
deltaga i Erbjudandet är den 23 november 2015.

· Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är
den 24 november 2015.

· Memorandum avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras 25
november 2015.

· Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 26 november
2015.

· Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 27 november - 9
december 2015.

· Teckningsperioden löper under perioden 27 november - 11 december
2015.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Peptonic i
samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Johan Inborr, VD
Telefon: +46 708 853 893
E-mail: johan.inborr@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver
forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin.
Bolaget som grundades 2009 utvecklar ett östrogenfritt alternativ,
Vagitocin®, en gel som innehåller oxytocin för lokal behandling av
vaginal atrofi. Oxytocin är ett naturligt kroppseget hormon som har
använts för andra medicinska ändamål sedan 1960-talet. Det faktum att
oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en snabbare
utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II
studier och där erhållit positiva resultat i paritet med de effekter
som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical/r/peptonic-medical-foreslar-f...
http://mb.cision.com/Main/11203/9861532/440507.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.