Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-10

PETROGRAND AB: Uttalande från den nyvalda styrelsen i Petrogrand AB

Petrogrand AB
Pressmeddelande

Uttalande från den nyvalda styrelsen i Petrogrand AB

Stockholm, 2014-03-10 16:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Den 22 januari 2014 offentliggjorde Shelton Petroleum AB (publ) ("Shelton") ett
publikt erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Petrogrand AB
(publ) ("Petrogrand") för en köpeskilling om 0,30 Shelton aktier av serie B för
varje Petrogrand aktie. Den 24 februari 2014 kommenterade styrelsen Sheltons
erbjudande och rekommenderade Petrogrands aktieägare att inte acceptera budet.

Den 26 februari 2014 uppdaterade Shelton erbjudandet till en köpeskilling om
0,34 Shelton aktier av serie B för varje Petrogrand aktie istället för tidigare
0,30, varvid styrelsen återigen rekommenderade Petrogrands aktieägare att inte
acceptera det uppdaterade budet.

Den 21 februari 2014 kommunicerades att Petrogrand ingått ett samarbetsavtal
med Gazprom Neft. Den 24 februari 2014 utkom en korrigering av detta
pressmeddelande där det angavs att varken avtalsförhandlingarna med Gazprom
Neft, avtalet eller pressmeddelandet hade förankrats eller beslutats av den
dåvarande styrelsen.

På extra bolagsstämma i Petrogrand den 7 mars 2014 beslutades om att tillsätta
en ny styrelse som skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter i enlighet
med förslag 1 i kallelsen.

Enligt det beslutade förslag 1 omvaldes Maks Grinfeld och Mikael Wallgren till
styrelseledamöter. Tidigare suppleanter Timur Rodionov och James Smith valdes
till ordinarie styrelseledamöter och Lars Jacobsson valdes in till ny
styrelseledamot. Mikael Wallgren utsågs av den extra bolagsstämman till
styrelsens ordförande.

Den nya styrelsen har idag den 10 mars 2014 beslutat att ställa sig bakom den
tidigare styrelsens uttalande att inte rekommendera Petrogrands aktieägare att
acceptera budet från Shelton. Vidare har den nya styrelsen beslutat att ge
Petrogrands ledning mandat att fortsätta förhandlingar med Gazprom Neft
gällande samarbetsavtal för gemensamt arbete för utforskningen av
licensområdena Nizhnepaninsky och Muromsky 2.

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maks Grinfeld, VD, tel. +46-8-5000 78 10
Mikael Wallgren, styrelseordförande, tel. +46-8-5000 78 10
Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB

Aktsamhetsuppmaning:
Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på
Petrogrand ABs ("Petrogrand") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar
och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k.
"forward looking statements" om Petrogrands framtida verksamhet. Sådana
bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden
omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar",
"tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden
reflekterar företagsledningens för Petrogrand förväntningar och antaganden mot
bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.

Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till I)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari
Petrogrand har verksamhet, II) förändringar i den geologiska informationen som
finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, III) Petrogrands förmåga
att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en "going concern", IV) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, V) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUB/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för Petrogrand komma att väsentligt avvika från
den i bolagets informationsgivning förväntade.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.