Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-04

​​​​​​​Petrosibir på båda sidor järnridån

wysiwyg_image

På säsongens sista åskvarma dag träffades 8 personer för årsstämma i Petrosibir, PSIB, och ytterligare några deltog via Zoom, varav VD Pavel Tetyakov var en. Den dominerande aktieägaren och styrelseledamoten Maxim Korobov hade lämnat fullmakt till Jesper Sevelin, som också höll i klubban.

Rysk olja

PSIB, som föddes ur bataljen mellan Shelton och Petrogrand, har oljefält i Ryska Basjkirien, nära gränsen till Ukraina. Därtill äger man 49% i Ripiano, som har oljefält i Komi, en bit norrut. För 2021 blev produktionen ca 1000 fat/dag men trenden är sedan lång tid avtagande.
Det låga oljepriset under pandemin gjorde att lönsamheten försvann och underhåll och prospektering blev eftersatt. Nu är oljepriset högt men det är också skatten. Därtill kommer problemet med den ryska invasionen av Ukraina som lett till sanktioner mot Ryssland från EU men även restriktioner från rysk sida mot affärer med EU.

Ekonomisk järnridå

Detta var stämmans fokus. Med verksamhet i Ryssland men moderbolag i Sverige befinner man sig på båda sidor om järnridån med stora svårigheter att skicka pengar över gränsen. Tack vare en Österrikisk bank är det inte helt stängt.

En annan konsekvens är att man tvingas ge rabatter, då Ryssland inte kan exportera lika mycket som förut. Medan brent anger 115 $/fat får man bara 60-70 $/fat lokalt. För att dryga ut kassan köper man in olja för vidareförsäljning och säljer den via sin kvot i pipelinen Transneft.

Med en nedtryckt kurs är dörren för nyemission stängd och det går ändå inte att skicka pengarna vidare. Med nuvarande verksamhet räcker pengarna tom 2023. Därför har man börjat dra i handbromsen och en konsekvens var att styrelsen bantades från 5 till 3 ledamöter, där man omvalde Timofei Kotenev till ordförande och Maxim Korobov som ledamot. Ny i styrelsen blev Jesper Sevelin.

Vad händer nu?

Diskussioner förs med flera parter om försäljning av tillgångarna. För att dessa ska bli framgångsrika krävs bl.a. en slutrapport från den seismikstudie som genomförts under året på samtliga licenser. Rapporten förväntas bli klar i september.
- Vill inte den andra ägaren av Ripiano, Pechora Neftegaz, köpa ut er?
Jodå, men vi tycker att de utnyttjar sin majoritetsställning till vår nackdel.
Förhoppningsvis har man ett bättre förhandlingsläge till hösten. 

Sammanfattning

Med ett oljepris runt 115 $ och senaste avslut på 0,25 kr ser det ut som köpläge i PSIB, men med nuvarande restriktioner sitter styrelsen i en rävsax.

 

Bevakare och skribent: Per Lundin

       
Författare Bolagsbevakningen