Du är här

2017-08-28

PExA: Fem abstracts godkända inför världens största lungkongress

PExA AB ("PEXA") meddelar att fem abstracts baserade på PExAs metod
har godkänts för muntlig presentation på ERS 2017 i Milano den 9-13
september 2017. Vid olika sessioner kommer forskare från Göteborgs
Universitet, Umeå Universitet och AstraZeneca presentera nya resultat
där PExAs metod att samla material från de små luftvägarna har
använts.

PExA meddelar att fem abstracts, där bolagets metod använts inom
lungforskning, har godkänts för muntlig presentation på årets upplaga
av ERS - European Respiratory Society International Congress.
Konferensen genomförs den 9-13 september 2017 i Milano och är med
sina cirka 25 000 deltagare världens största vetenskapliga kongress
inom luftvägar och associerade lungsjukdomar.

Abstracts
1. Late Breaking Abstract - The first direct comparison between
BAL-fluid and the PExA methodology in healthy individuals. Session:
Update and new perspectives in Airway Diseases. Presenter: A.
Behndig, Umeå.

2. Late Breaking Abstract - Exploring particles from exhaled air as a
new source for protein biomarkers from the airways. Session:
Techniques in Biomarker selection. Presenter: J. Östling,
AstraZeneca.

3. Late Breaking Abstract - Aging change the protein-profile of lining
fluid from small airways. Session: Monitoring novel biomarkers in
Asthma. Presenter: J. Östling, AstraZeneca.

4. The effect of smoking on exhaled lining fluid from small airways.
Session: Techniques in Biomarker selection. Presenter: E. Viklund,
Gothenburg.

5. Pattern of phospholipids and Surfactant Protein A in Particles in
Exhaled Air (PExA). Session: Techniques in Biomarker selection.
Presenter: A. Olin, Gothenburg.

I samband med ERS arrangerar PExA AB ett eget vetenskapligt
satellitmöte som hittills cirka 60 internationellt framstående
lungforskare samt läkemedelsbolag registrerat sig för. Mötets agenda
finns på bolagets hemsida www.pexa.se och bland föredragshållarna
återfinns Jörgen Östling, AstraZeneca och Sandra
Lindstedt-Ingemansson vid Thoraxkliniken, Skånes universitetssjukhus
i Lund. Mötet är fokuserat kring nya forskningsresultat med PExAs
metod.

VD Erik Ekbo kommenterar

- Det är mycket glädjande att se hela fem abstracts där vår teknik
varit central för nya upptäckter inom lungforskning. Vid tidigare
konferenser har det rört sig om enstaka abstrakt. Genom att metoden
återkommer i flera presentationer och vid olika sessioner under
konferensen, bidrar det till ökad uppmärksamhet i vår målgrupp. Att
vi dessutom kommer närvara och arrangera ett eget satellitmöte i
samband med kongressen hjälper oss att sprida de nya resultaten. Vi
har ett jättespännande program och kan konstatera en hel del nya namn
bland våra deltagare vilka även representerar nya indikationsområden,
såsom lungtransplantation och intensivvård.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2017.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/fem-abstracts-godkanda-infor-varldens-s...
http://mb.cision.com/Main/12904/2334393/714506.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.