Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

PExA: Handlingar och årsredovisning inför årsstämman tillgängliga

PExA AB meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende
räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför årsstämman från och
med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.pexa.se).
Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Direktlänk till handlingarna: http://pexa.se/aktieagare/handlingar/
PExAs årsstämma
Aktieägarna i PExA AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 maj 2019
kl. 10.00 i Wallenbergs konferenscenter, Medicinaregatan 20,
Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 23 maj 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 24 maj 2019 skriftligen
till PExA AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg. Anmälan kan
också göras per telefon +46 723 92 30 30 eller per e-post till
info@pexa.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Göteborg i maj 2019
PExA AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pexa/r/handlingar-och-arsredovisning-infor-ar...
https://mb.cision.com/Main/12904/2803904/1037922.pdf
https://mb.cision.com/Public/12904/2803904/9494c4fc4e73045d.pdf
https://mb.cision.com/Public/12904/2803904/aecf8b49f9624b13.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.