Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

PExA: Ny studie med PExAs metod inleds inom diagnostik av lungemboli

PExA AB ("PExA") meddelar att forskare vid avdelningen för klinisk
fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beställer ett
PExA 2.0-system som ska användas i en klinisk studie med målsättning
att förbättra detektion av misstänkt lungemboli.

Forskningsgruppen, ledd av professor Sverker Jern vid Institutionen
för klinisk fysiologi vid SU, har identifierat möjligheter att
använda PExAs metod för att detektera och utvärdera misstänkt
lungemboli. I den planerade pilotstudien kommer forskare att
undersöka om insamlade PEx-prover skiljer sig mellan individer med
och individer utan fastställd lungemboli.

Diagnostiken är ofta svår
Lungemboli, dvs. blodpropp i lungan, är den tredje vanligaste
kardiovaskulära sjukdomen globalt och en starkt bidragande orsak till
dödlighet och sjuklighet. Sjukdomen är diffus och utvecklas ofta utan
att individen känner av några symtom och kan resultera i plötslig
död. Klinisk diagnostik för lungemboli är resurskrävande och baseras
i dagsläget på bland annat sjukdomshistorik, poängbaserade
diagnostikstöd samt dyrbar datortomografisk lungröntgen.

Erik Ekbo, VD på PExA:
- Det är mycket glädjande att vår teknologi nu kommer användas inom
ytterligare ett indikationsområde. Om studien faller väl ut kan PExAs
metod utgöra en grund för en enkel, träffsäkrare och betydligt mer
kostnadseffektiv diagnostik vid lungemboli. Behovet av förbättrad
diagnostik är mycket stort över hela världen vilket gör att den
potentiella marknaden är omfattande.

Beställningen innebär att kunden betalar 120 000 SEK för rätten att
använda ett komplett PExA 2.0-system i sex månader.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pexa/r/ny-studie-med-pexas-metod-inleds-inom-...
https://mb.cision.com/Main/12904/2954949/1136559.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.