Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

PExA: PExA 2.0 i pilotprojekt vid ledande Thoraxklinik

PExA AB ("PExA"), har tidigare meddelat om försäljning till ett
ledande universitetssjukhus. Leveransen är nu genomförd av PExA 2.0
och ett pilotprojekt har inletts på Thoraxkliniken vid Skånes
universitetssjukhus i Lund. Pilotprojektet öppnar upp nya möjligheter
för PExA och bolagets metod att samla in material från de minsta
luftvägarna.

Dr. Sandra Lindstedt-Ingemansson, Docent och Biträdande Överläkare i
thoraxkirurgi och projektledare för klinisk och experimentell
lungtransplantation vid Lunds universitetssjukhus

- Instrumentet ska framför allt användas inom forskning kring
lungtransplantation. Det som begränsar överlevnaden vid
lungtransplantation idag är avstötning så kallad chronic allograft
dysfunction (CLAD). I vissa material är CLAD frekvensen så hög som
30-50% 5 år efter transplantationen och CLAD är även den vanligaste
dödsorsaken efter lungtransplantation. Orsaken till CLAD är i stort
sett okänd, men hur lungan behandlas innan den sätts in i recipienten
kan ha betydelse. I dag ställs diagnosen CLAD med spirometri, detta
är dock ett väldigt trubbigt instrument och diagnosen CLAD ställs
ofta sent i förloppet. Behandling insatt sent i förloppet jämfört med
behandling insatt tidigt i förloppet har en betydande inverkan på
överlevnads chanser vid CLAD.

Det finns enligt min mening ett stort behov av icke-invasiva
diagnostiska och prognostiska markörer för CLAD inom
lungtransplantation. PExAs teknik för att samla material från de
minsta luftvägarna som tidigare varit oåtkomliga är mycket lovande.
Den kan möjliggöra identifiering av biomarkörer för CLAD på ett
tidigt stadium och kan därför utgöra en stegvis förändring gällande
diagnosticering av CLAD i framtiden. De första försöken har varit
mycket lovande och stödet från PExA AB har varit oerhört värdefullt.

VD Erik Ekbo kommenterar
Vi är mycket glada för att en ledande klinik har tagit initiativet i
denna riktning. Vi hoppas att vårt instrument ska bidra till att
Thoraxkliniken erhåller ny kunskap om de små luftvägarnas inverkan
och som på sikt kan ge vägledning och input till klinisk nytta.

För PExAs del är samarbetet med Thoraxkliniken vid Skånes
universitetssjukhus i Lund mycket värdefullt. Det innebär, utöver vår
inriktning mot bland annat KOL och Astma, att helt nya
applikationsområden för bolagets teknologi nu prövas.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 april 2017.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/pexa-2-0-i-pilotprojekt-vid-ledande-tho...
http://mb.cision.com/Main/12904/2235944/655480.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.