Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

PExA: PExA AB Delårsrapport jan-juni 2019

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger rapport för
första halvåret och andra kvartalet 2019.

Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2019-01-01 - 2018-06-30)
· Nettoomsättningen uppgick till 833 444 SEK (1 040 176).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 479 792 SEK (-2
908 076).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,32).
· Soliditeten uppgick till 87,4 % (92,0).
Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30)
· Nettoomsättningen uppgick till 489 664 SEK (401 130).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -996 727 SEK (-1
579 264).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,17).
Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800
aktier per 2019-06-30 (9 225 800).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med "Bolaget" eller "PExA" avses PExA AB med organisationsnummer
556956-9246. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019
· PExA anordnade en internationell workshop tillsammans med
Avdelningen för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Göteborgs
universitet i början av april. På workshopen, som sponsrades av
Hjärt-Lung-fonden, deltog närmare 50 forskare, läkare och sköterskor
från Europa som presenterade nya och preliminära forskningsresultat
inom en rad olika lungsjukdomar.

· PExA kallar till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna
beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

· PExA inbjuds till ett brittiskt nätverksmöte som syftar till att
utveckla interdisciplinära partnerskap och samarbeten för att ta fram
nya diagnostiska tester för personer med astma. PExA inbjöds som enda
utländska företag att presentera sin teknologi och hur den kan bidra
till utvecklingen av nya diagnostiska metoder och verktyg för astma.

· PExA publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

· PExA håller årsstämma. Kommuniké med en sammanfattning av
fastställda beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida
(www.pexa.se).

· PExA meddelar den 15 maj att en hyreskund i Tyskland köper
instrument av Bolaget. Ordervärdet är cirka 140 000 SEK.

· PExA meddelar den 16 maj att nya resultat med PExAs metod
presenteras i USA. Ett abstract baserat på Bolagets metod har
godkänts för presentation vid American Thoracic Society International
Conference mellan 17-22 maj 2019. Konferensen samlar cirka 15 000
deltagare och är världens näst största inom luftvägar och associerade
lungsjukdomar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· PExA meddelar den 2 juli att ett av världens största
läkemedelsföretag har köpt ett PExA 2.0-instrument.
Forskningsinstrumentet ska användas för utvärdering kring teknikens
potential. Leverans av systemet är beräknad under tredje kvartalet
2019. Ordervärdet uppgår till cirka 350 000 SEK.

VD Erik Ekbo kommenterar
Det första halvåret 2019 och årets andra kvartal har nu avslutats. Det
har i vanlig ordning varit ett kvartal med en intensiv aktivitetsnivå
men något vi särskilt har kunnat notera, specifikt i vårt
kommersiella arbete, är att vi under den tiden upplevt ett ökat
intresse för vår teknologi från såväl internationella läkemedelsbolag
som CRO's (kontrakts-forskningsföretag). Det tar alltid lång tid att
väcka intresse för fundamentalt nya metoder som syftar till att
studera olika sjukdomstillstånd. Allt fler läkemedelsföretag, inom
lungsjukdomsområdet, har dock kommit till insikter om nödvändigheten
att hitta biomarkörer för olika sjukdomstillstånd, om man med
framgång ska kunna utveckla effektiva behandlingskoncept. För att
hitta biomarkörer måste man ha tillgång till en effektiv och
tillförlitlig metod för insamling av biomaterial från
utandningsluften och den tekniken har PExA. Under sekretessavtal har
vi som resultat av detta ökade intresse inlett diskussioner med några
av dessa aktörer.

Strax efter utgången av det andra kvartalet, såldes ett PExA
2.0-system till ett stort globalt verksamt läkemedelsföretag.
Eftersom det är den första gången ett kommersiellt läkemedelsföretag
köper bolagets instrument, är detta en milstolpe i PExAs utveckling.
Läkemedelsbranschen och CRO's representerar en strategiskt viktig
marknad med stor potential. Härutöver har dessutom tyska Fraunhofer
ITEM, som hyrt ett PExA 2.0-system i ett drygt år, valt att köpa loss
instrumentet.

Ett av de viktigaste fokusområdena i vår verksamhet är fortsatt
metodutveckling, inte minst strategiska investeringar i utveckling av
biokemiska analysmetoder, där vi på ett systematiskt sätt undersöker
och utvärderar metoder som gör det möjligt att analysera det
molekylära innehållet i PEx-proverna. Tydligt är att PEx-prover
innehåller ett stort antal mycket intressanta biomolekyler för
forskningen och genom att validera och dokumentera analysmetoder för
PEx-provet blir vår produkt mer komplett och därmed betydligt mer
eftertraktad och värdefull. Inom forskningsområdet var det glädjande
att studieresultat från nederländska University Medical Center
Groningen, där vår metod har använts för att studera de små
luftvägarna hos astmatiker, i maj presenterades på American Thoracic
Society International Conference i Dallas, USA.

Sammanfattningsvis befinner vi oss i en mycket spännande
utvecklingsperiod. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete gör
framsteg. Nya biokemiska analysmöjligheter börjar skönjas. På den
kommersiella sidan av verksamheten ser vi ökande intresse för PExA
och vår metod från såväl CRO's som globala läkemedelsbolag.

Göteborg, 2019-08-29
Erik Ekbo
För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pexa/r/pexa-ab-delarsrapport-jan-juni-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/12904/2891122/1097175.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.