Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

PExA: PExA mottog pris vid ceremoni anordnad av Johnson & Johnson

PExA AB ("PExA") mottog igår sitt pris som vinnare av "Carcinogenic
Exposure Meter QuickFire Challenge", en tävling anordnad av Johnson &
Johnson Innovation, JLABS och Janssen Research & Development, LLC,
vid en ceremoni i Göteborg. Ceremonin anordnades i Göteborg av
Johnson & Johnson och vid ceremonin deltog en delegation av ledande
befattningshavare på Johnson & Johnson, PExAs styrelse och ledning
samt inbjudna intressenter och media. Under ceremonin motiverades
vikten av forskning inom lungcancer och varför PExA-metoden bedöms
vara en av de metoder som bedöms ha störst potential att förändra
forskningsfältet.

[vre rad fv Svante Hjer Erik Ekbo AnnaCarin Olin Jrgen stling frn PExA
AB Nedre rad Representanter frn Johnson Johnson och Janssen Research
Development LLC]Övre rad f.v.: Svante Höjer, Erik Ekbo, Anna-Carin
Olin, Jörgen Östling från PExA AB

Nedre rad: Representanter från Johnson & Johnson och Janssen Research
& Development, LLC

För mer information om Carcinogenic Exposure Meter QuickFire
Challenge, se följande hemsida:
https://jlabs.jnjinnovation.com/quickfire-challenges/carcinogenic-exposu...

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/pexa-mottog-pris-vid-ceremoni-anordnad-...
https://mb.cision.com/Main/12904/2737406/989418.pdf

Författare Aktietorget