Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Pharmacolog: Pharmacolog offentliggör informationsmemorandum samt datum för investerarträffar inför företrädesemission

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS,
PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL
AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN
SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE
REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) ("Pharmacolog" eller "Bolaget") har
upprättat ett informationsmemorandum avseende förestående nyemission
av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare,
vilken offentliggjordes den 10 maj 2019 ("Företrädesemissionen").
Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida
samt kommer att göras tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s
hemsida.

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring
Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt
Mangolds hemsidor från och med den 21 maj 2019 när teckningsperioden
inleds. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 17
maj 2019 och sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
är den 15 maj 2019.

Investerarträffar

I samband med Företrädesemission kommer Pharmacolog att delta på
investerarträffar i Stockholm och Malmö.

20 maj 2019, Öresundsdagen i Malmö
VD Mats Högberg presenterar 14.00-14.30
Clarion Hotel & Congress Malmö

3 juni 2019, Mangold Insights Investerardag
VD Mats Högberg presenterar 15.40-16.00
Scandic Anglais, Stockholm

Anmälan till Öresundsdagen i Malmö görs genom Aktiespararna och
anmälan till Mangold Insights Investerardag görs till
investerardag@mangold.se eller via mangold.se/investerardag.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Lindahl KB är legal rådgivare till Pharmacolog i samband med
Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.com
Tel: 070-546 50 21

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är
en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där
alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på
www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold
Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via
ca@mangold.se.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Pharmacolog i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där
offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen
skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Pharmacolog kommer endast att ske genom
informationsmemorandumet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pharmacolog/r/pharmacolog-offentliggor-inform...
https://mb.cision.com/Main/12317/2812756/1045222.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.