Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

PharmaLundensis: Kvartalsrapport 2019-07-01 till 2019-09-30

1. Sammanfattning

2019-01-01 - 2019-09-30 (9 månader)

·
Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

·
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 196 311 SEK (-4
156 079).

·
Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 SEK (-0,20).

·
Soliditeten uppgick per 2019-09-30 till 63,8 %.

2019-07-01 - 2019-09-30 (3 månader)

·
Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

·
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 128 792 SEK (-1
148 361).

·
Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,05).

* Periodens resultat dividerat med 23 712 973 (21 274 621) utestående
aktier.

* Flera positiva patentbesked för EcoFilter-projektet.

* Identifiering och patentering av ny, mycket lovande testsubstans med
gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper.

* Inleder försäljning av EWR-101 till företag inom
kemi/biotech/läkemedel.

* Genomför företrädesemission av units bestående av aktier och
teckningsoptioner med teckningstid 29 november - 13 december 2019.

2. Aktuellt

Kvicksilverbindande läkemedel
Bolaget har under hösten framgångsrikt identifierat en ny, mycket
lovande testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper.
Substansen ska inledningsvis testas i kliniska studier på patienter
med kroniskt trötthetssyndrom. När effekten har bevisats för denna
sjukdom vidtar studier på kronisk bronkit och KOL. Målsättningen är
att registrera effektiva läkemedel mot samtliga dessa sjukdomar inom
3-5 år.

EWR-101
PharmaLundensis har inlett försäljning av apparaten EWR-101, vilken är
baserad på bolagets patentskyddade EcoFilter-teknologi för att
kraftigt reducera slaskproduktionen vid evaporator rening av
industriellt avfallsvatten (SE1551412A1
(https://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2015/05/SE1551412.A1.pdf)).
Apparaten kan ge stora besparingar inom avfallshanteringen för
företag inom kemi/biotech/läkemedel. Detta projekt bedöms ha störst
förutsättningar att börja generera intäkter till PharmaLundensis i
närtid.

EcoFilter-rening av sjukhusens utsläpp av läkemedel
Marknadsföringen av EcoFilter-systemet för rening av läkemedelsutsläpp
från sjukvården pågår. Det bedöms att vi kommer att behöva sätta upp
en demonstrationsenhet på ett sjukhus och genomföra ett test i
klinisk miljö.

Genomför företrädesemission av units bestående av aktier och
teckningsoptioner

Styrelsen för PharmaLundensis AB beslutade den 13 november 2019, med
stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra
en företrädesemission av högst 1 185 648 units. Varje unit består av
3 nya aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner med
emissionskursen 6 kronor/unit, motsvarande en teckningskurs per aktie
om 2 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20
uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. Teckning sker med
företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden är 29 november -
13 december 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i
poster om 250 units. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca
7.1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000
kronor.

5. VD kommenterar

PharmaLundensis har tidigare genomfört en klinisk studie på patienter
med lungsjukdomen KOL som visade att den kvicksilverbindande
substansen IodoCarb gav en statistiskt säkerställd förbättring av
lungfunktionen. Detta är grunden för vår uppfattning att
kvicksilverbindande ämnen kan vara gynnsamma för människors hälsa.
Nackdelen med IodoCarb var att den kvicksilverutsöndrande effekten
var svag och att substansen gav vissa biverkningar.

Vi har under hösten framgångsrikt identifierat en ny, mycket lovande
testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper. Substansen
ska inledningsvis testas i kliniska studier på patienter med kroniskt
trötthetssyndrom. När effekten har bevisats för denna sjukdom vidtar
studier på kronisk bronkit och KOL. Målsättningen är att registrera
effektiva läkemedel mot samtliga dessa sjukdomar inom 3-5 år.

Man kan kanske undra varför så många människor skulle vara sjuka av
kvicksilver. Min uppfattning är att förklaringen ligger i att det här
rör sig om ett giftigt ämne som finns överallt omkring oss. Det finns
i luften, i vattnet, i maten och i munnen (i form av
amalgamfyllningar). Det som avgör om man blir sjuk, och vilken typ av
sjukdom man får, är främst vilka gener man har. Vissa människor
tolererar kvicksilver ganska väl, medan andra blir sjuka av väldigt
låga nivåer. Kvicksilverfrågan har varit en het potatis i
forskarvärlden i många år. Jag tycker att det är dags att vi nu, en
gång för alla, bringar klarhet i denna fråga! Om våra hypoteser
stämmer kan vår behandling ge ett nytt och bättre liv för många
lidande människor, och naturligtvis även stora ekonomiska framgångar
för bolaget.

Bolagets EcoFilter projekt har tagit en intressant vändning. Vi har
under hösten beslutat att speciellt fokusera marknadsföringen på
bolagets patenterade metod för att minska slaskproduktionen vid
rening av industriellt avfallsvatten med evaporatorer (SE1551412A1
(https://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2015/05/SE1551412.A1.pdf)),
vilket många företag inom kemi/biotech/läkemedel använder. Kostnaden
för att hantera koncentrat, dvs kemiskt avfall i flytande form som
behandlats med standard evaporatorer, ligger på omkring 5-10 kr per
kilo. Ett företag som producerar 1 000 m3 koncentrat/år får således
betala 5-10 MSEK för avfallshanteringen varje år (om de över huvud
taget kan hitta ett recycling bolag som kan ta emot så mycket vätska
till sina brännugnar). Användning av EWR-101 enheter bedöms kunna
reducera koncentrat mängden ner till ca 20-40 m3 och även överföra
avfallet till fast form, vilket i stället skulle kosta 100 000 - 400
000 kr att omhänderta. Således en besparing på 4.9 - 9.6 MSEK för
företaget. Här finns helt klart en ekonomisk potential för
PharmaLundensis apparat EWR-101! Vi samarbetar med ett
teknikkonsultbolag som bygger apparater efter beställning, i enlighet
med kapacitetskraven hos köpande företag. Jag bedömer att detta
projekt har störst förutsättningar att börja generera intäkter till
PharmaLundensis i närtid.

Marknadsföringen av EcoFilter-systemet för rening av läkemedelsutsläpp
från sjukvården pågår. Det bedöms att vi kommer att behöva sätta upp
en demonstrationsenhet på ett sjukhus och genomföra ett klinisk test.

Bolaget genomför under början av december en nyemission. Jag hoppas
att den blir fulltecknad så att vi kan hålla högsta fart på alla våra
spännande projekt!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall, VD

För fullständig text se PDF-fil.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pharmalundensis/r/kvartalsrapport-2019-07-01-...
https://mb.cision.com/Main/11607/2970010/1148235.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.