Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

PharmaLundensis: Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

PharmaLundensis Memorandum och Anmälningssedel för teckning av units
utan företräde publiceras idag och kan laddas ner från Bolagets,
Spotlight Stock Markets samt Mangolds hemsidor:

www.pharmalundensis.se
www.spotlightstockmarket.com
www.mangold.se

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) torsdag den 4
april 2019 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den
15 juni 2018, att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt
högst 4 732 500 kronor genom emission av högst 315 500 konvertibler
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Konvertiblerna benämns
av emissionstekniska skäl för units. Teckningstiden är 15 - 30 april
2019. Efter betalning kommer investerare att erhålla BTU (betald
tecknad unit) i sina angivna depåer. BTU omvandlas till konvertibler
5-7 dagar efter registrering av emissionen hos Bolagsverket.
Uniträtter eller BTU kommer inte att handlas på någon marknadsplats.
Konvertibellånet löper med 13 procent årlig ränta från och med 15 maj
2019 till och med den 15 maj 2025 och betalas i sin helhet ut efter
förfallodatumet. Således återbetalas då 208.2 % av investerat belopp
med ränta på ränta. Ägare kan påkalla konvertering till aktier under
perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 30 april 2025
till en konverteringskurs om 15 kronor. Konvertibeln kommer inte att
noteras på någon marknadsplats. Vid full teckning tillförs
PharmaLundensis ca 4,73 miljoner kronor före emissionskostnader.
Emissionskostnader bedöms uppgå till ca 400 000 kronor.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer att från Euroclear
erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av
units med företräde. Om aktierna är förvaltarregistrerade sker
teckning med stöd av uniträtter genom respektive förvaltare och i
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Samtliga aktieägare kommer även att erhålla ett brev med Memorandum
och Anmälningssedel för teckning utan företräde de närmaste dagarna.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pharmalundensis/r/publicering-av-emissionshan...
https://mb.cision.com/Main/11607/2787258/1024619.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.