Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Phase Holographic: PHI tillförs 46,3 MSEK genom företrädesemission

Den 17 juli 2018 avslutades teckningstiden av units i Phase
Holographic Imaging PHI AB:s ("PHI") företrädesemission, för att
finansiera offensiv marknadsföring, försäljningstillväxt och
kommersiellt genomslag med målsättningen att attrahera större
branschaktörer. Företrädesemissionen fulltecknades genom teckning
från befintliga aktieägare, allmänheten samt garantitecknare. PHI
tillförs därmed cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader.

VD PETER EGELBERG KOMMENTERAR

"Jag vill tacka samtliga som tecknade i företrädesemissionen. Vi har
genom kapitalanskaffningen skapat finansiellt utrymme för att
etablera och rekrytera den marknadssupport som är avgörande för en
snabbt växande försäljning. Kapitalet är tilltänkt att driva PHI till
kommersiellt genomslag och positivt kassaflöde med målsättningen att
därigenom attrahera större branschaktörer."

TECKNING OCH TILLDELNING

Företrädesemissionen av units tecknades till 43 006 005 SEK inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 92,9 %.
Därmed aktiveras garantiteckning om cirka 3,3 MSEK, innebärande att
företrädesemissionen fulltecknas. Totalt nyemitteras 1 945 014
aktier. PHI tillförs därmed cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader
om cirka 5,2 MSEK. Härutöver nyemitteras 648 338 teckningsoptioner av
serie TO 2 som kan komma att tillföra PHI ytterligare högst cirka
18,3 MSEK före emissionskostnader i maj/juni 2019. Totalt 428 738
units, motsvarande cirka 66 % av emissionsvolymen, tilldelas tecknare
med företrädesrätt. De som tilldelas units utan företrädesrätt kommer
att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag,
den 20 juli 2018.

ANTAL AKTER OCH AKTIEKAPITAL

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer
antalet aktier i PHI att uppgå till 13 615 102 stycken och
aktiekapitalet att uppgå till 2 723 020,40 SEK. Härutöver finns 648
338 utestående teckningsoptioner.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock
Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat
företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av
augusti 2018.

FINANSIELL RÅDGIVARE

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt
emissionsinstitut till PHI i samband med emissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli
2018.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av
banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri.
Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget
idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande
cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella
mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund
marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av
internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och
användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina
vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och
autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ
medicin och toxikologiska studier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/phase-holographic/r/phi-tillfors-46-3-msek-gen...
http://mb.cision.com/Main/11597/2578861/881224.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.