Aktiespararna
Annons

Phoenix BioPower ska göra industrin grönare

Av Analysguiden
20 juni 20243 min lästid
Phoenix BioPower har utvecklat en teknik som omvandlar biomassa till elektricitet och industrigaser med betydligt högre effektivitet och lägre klimatpåverkan än konventionella metoder. Nu genomför bolaget en nyemission för att öka satsningarna.

Phoenix BioPower har utvecklat en teknologiplattform baserad på gasturbinteknik, förgasningsteknik och anläggningsteknik. Genom dessa tekniker kan företaget omvandla biomassa till elektricitet och industrigaser, såsom vätgas, med betydligt lägre klimatpåverkan än dagens fossilbaserade metoder. Företagets BTC-teknik (Biomass-Fired Top Cycle) gör det möjligt att producera upp till dubbelt så mycket el från biomassa jämfört med konventionella tekniker och till mycket lägre kostnader.

Kommersiella framsteg

Phoenix BioPower har gjort framsteg inom kommersialiseringen av sin teknik. Bolaget har etablerat flera nya kontakter inom industrin, särskilt inom området industrigaser, och för dialoger med flera energibolag om biokraftanläggningar. Tre industriella aktörer har visat intresse för att använda förgasad biomassa som ersättning för fossila gaser i sina processer. Detta visar på teknikens potential och relevans för industrins framtida energibehov.

Initiala tester i bolagets kallförgasningsrigg i Piteå har avslutats framgångsrikt och förbränningstester i Stockholm har visat teknikens förmåga att hantera olika bränslen, från vätgas till syntesgas från biobränslen. Nästa steg är att uppnå TRL5 (Technology Readiness Level 5), vilket innebär validering i relevant miljö - en kritisk milstolpe inför uppskalning och industriella investeringar.

Framtidsutsikter

Phoenix BioPower siktar på att driftsätta en kommersiell anläggning före 2030 och ser en växande marknad för sina lösningar inom kraftvärme och industrigaser. Företagets teknik kan minska behovet av överföringskapacitet, stabilisera elnätet och möta industrins energibehov på ett kostnadseffektivt sätt. Phoenix BioPower är positionerat för att spela en viktig roll i energiomställningen både i Sverige och globalt, med en god teknisk grund och tydlig kommersiell strategi.

Företrädesemission

För att finansiera teknikutveckling och kommersialisering genomför Phoenix BioPower en företrädesemission av units om 9,4 miljoner kronor, före emissionskostnader. Teckningsperioden pågår från 24 juni till 8 juli 2024.

Phoenix BioPower medverkade i den senaste upplagan av Aktiepodden. Avsnittet går att lyssna på här och intervjun börjar efter 24:30.

Läs mer och ta del av erbjudandet här!

Dela med dig