Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-14

Phonera: Kommuniké från extra bolagsstämma i Phonera AB (publ) u.ä.t. Availo AB (publ) den 14 mars 2014

Phonera AB (publ) u.ä.t. Availo AB (publ) har hållit extra
bolagsstämma fredagen den 14 mars 2014. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades av bolagsstämman.

Beslut om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget
Bolagsstämman beslutade att godkänna försäljningen av samtliga aktier
i dotterbolaget Phonera Företag AB, org. nr. 556434-4397, till Com
Hem Holding AB.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade om antagande av ny bolagsordning vilket
innebär att bolagets firma ändras till Availo AB (publ), att bolagets
säte ändras till Stockholms kommun, samt att bolagets
verksamhetsföremål ändras till följande: "Bolaget har till föremål
för sin verksamhet att självt eller genom dotterbolag bedriva
försäljning och konsulttjänster inom datakommunikation avseende hård-
och mjukvara, äga och förvalta fast och lös egendom inklusive aktier,
samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."

_____________________________

Bolagsstämmans samtliga beslut kommer att finnas intagna i
bolagsstämmoprotokollet vilket kommer att kunna laddas ner via
www.phonera.com senast den 28 mars 2014. Protokollet kommer även
finnas tillgängligt hos Bolaget från den 28 mars 2014 och sändas till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga
förslagen till beslut inför bolagsstämman finns tillgängliga för
nedladdning på www.phonera.com.

Malmö 14 mars 2014
Styrelsen i Phonera AB (publ) u.ä.t. Availo AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Robert Öjfelth, VD och Koncernchef Phonera AB (publ) u.ä.t. Availo AB
(publ)

Mobil: 0701-82 00 07

E-post: robert.ojfelth@phonera.se

www.phonera.com

PHONERA AB (publ) u.ä.t. AVAILO AB (publ) fokuserar på två
verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två
affärsområden - Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke
som ägs av Phonerakoncernen. Bolaget skapar lönsamhet och tillväxt
genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna
kommunikationslösningar för telefoni, internet och hosting. Bolaget
har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2013 395,0 mkr. Aktien
handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell
information finns på www.phonera.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/phonera/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/874/9551424/220555.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.