Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

PIEZO MOTOR: KÖPER BOLAG 24 MLN USD, AVSER GÖRA NYEMISSION (NY)

(Tillägg: sista två styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Piezo Motor har ingått avtal om att förvärva det amerikanska bolaget The Precision Alliance Motion (TPA), en utvecklare och tillverkare av avancerade precisionssystem för positionering inom bland annat Life Science.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår initialt till 24 miljoner dollar. Därutöver uppgår tilläggsköpeskillingar till sammanlagt 2 miljoner dollar.

TPA är baserat i Charlotte. Under 2020 omsatte bolaget cirka 9 miljoner dollar med en ebitda-marginal på cirka 27 procent. Omsättningen på rullande 12 månader per september uppgick till cirka 11 miljoner dollar med ett ebitda på cirka 3 miljoner dollar.

Transaktionen är villkorad av att bolaget kan säkerställa erforderlig finansiering av kontantdelen.

Köpeskillingen består av en kontantdel om cirka 14,5 miljoner dollar och en aktiedel till ett värde om cirka 9,5 miljoner dollar.

I ett separat pressmeddelande meddelar Piezo Motor avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 140 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare. Likviden avses att användas för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen.

I samband med den riktade nyemissionen har aktieägaren Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co kommit överens om att sälja 780.000 aktier till en "liten grupp" investerare.

Förvärvet av TPA förväntas vara genomfört före utgången av december månad 2021.

Förvärvet kommer att göra Piezo Motor lönsamma både i resultaträkningen och i kassaflödet, uppger bolagets finanschef Olof Stranding för Nyhetsbyrån Direkt. Genom detta försvinner en ganska stor risk, sade han vidare.

"Tillväxttrenden i koncernen har alla förutsättningar att bibehållas framöver och de positiva kassaflödena lägger grunden för hur vi kan skapa ännu fler förvärvs- och affärsmöjligheter när vi fortsätter bygga vår bolagsgrupp kring de globala trenderna miniatyrisering och ökad precision", kommenterar vd Anders Kottenauer i pressmeddelandet.
Författare Direkt-SE