Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

PIEZO MOTOR: TECKNINGSKURS I EMISSION 49 KR/A, RABATT 5%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Piezo Motor har, i enlighet med vad som offentliggjordes i bolagets på måndagen, beslutat om en riktad nyemission av cirka 3,3 miljoner B-aktier. Teckningskursen, fastställd via ett accelererat bookbuilding-förfarande, uppgår till 49 kronor per aktie och motsvarar en rabatt om 4,9 procent jämfört med den volymviktade snittkursen den 25 oktober.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom den riktade nyemissionen tillförs Piezo Motor cirka 160 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas som en del i finansieringen av förvärvet av det amerikanska bolaget The Precision Alliance Motion som bolaget offentliggjorde på måndagen samt till investeringar i bolagets fortsatta tillväxt och rörelsekapital.

I samband med den riktade nyemissionen, och i syfte att möta efterfrågan, har Dr Fritz Faulhaber (den säljande aktieägaren), sålt 780.000 befintliga B-aktier till en mindre grupp investerare.

Genomförandet av nyemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i bolaget som förväntas hållas i mitten av november 2021. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 30 procent av totalt antal aktier och röster i Piezo Motor har åtagit sig att rösta för den riktade nyemissionen vid den extra bolagsstämman.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade Nyemissionen, däribland Handelsbanken Fonder, Knutsson Holdings, familjen Crafoord, Monesi Förvaltnings och Swedbank Robur Fonder.

Sammantaget medför den riktade nyemissionen och emissionen av vederlagsaktierna till säljarna i förvärvet en utspädning om cirka 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

I samband med nyemissionen, och i syfte att möta efterfrågan, har den säljande aktieägaren sålt 780.000 befintliga B-aktier till en mindre grupp investerare bestående av bland andra Bolagets styrelseordförande Adam Dahlberg och det finska dotterbolaget Sensapex vd Mikko Vähäsöyrinki. Priset på aktierna i Försäljningen var densamma som den teckningskurs som fastställdes genom bookbuilding-förfarandet i den riktade nyemissionen.
Författare Direkt-SE