Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-07

PiezoMotor Uppsala AB: PiezoMotor delårsrapport januari - juni 2018

PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("PiezoMotor" eller "bolaget"),
världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör
idag delårsrapport avseende perioden januari - juni 2018.

· Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,4 MSEK (12,7)
och för januari till juni 12,3 MSEK (17,3).

· Ovanstående uppgifter inkluderar licensintäkter. Nettoomsättningen
exklusive licensintäkter för andra kvartalet uppgick till 6,0 MSEK
(2,7) och för januari till juni 11,5 MSEK (7,3).

· Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3,9 MSEK
(-2,3) och för årets sex första månader till -6,8 MSEK (-6,5).

· Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -3,9
MSEK (-2,3) och för det första halvåret till -6,9 MSEK (-6,6).

· Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,28 SEK
(-0,19) och för årets första sex månader till -0,50 SEK (-0,55).

· Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 55,4 MSEK (18,5) eller
3,98 SEK per aktie (1,53).

· Soliditeten uppgick på balansdagen till 78 procent (58).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick för andra kvartalet till -3,8 MSEK (4,8) och
för årets första halvår till -6,6 MSEK (1,5).

· Per den 30 juni 2018 uppgick bolagets likvida medel till 46,3 MSEK
(16,0).

Väsentliga händelser under perioden

· Bolaget genomförde en riktad nyemission på totalt ca 53 MSEK till
Handelsbanken Svenska Microcapfond och Swedbank Robur Ny Teknik.

· Bolaget inledde samarbeten med tre globala telekombolag som
syftar till integrering av piezobaserade mikromotorer i utrustning
för mobilnät.

· Bolaget offentliggjorde flertalet ordrar avseende Piezo
LEGS®-motorer.

· Bolaget offentliggjorde en order från en kinesisk kund inom
halvledarindustrin. Ordervärdet uppgick till ca 1 MSEK och leverans
skedde under andra kvartalet 2018.

· Baserat på bland annat samtal med flera telekomkunder kring
produktionsuppskalning och volymbehov inrättade PiezoMotor ett
särskilt team med uppgift att utvärdera förutsättningarna för
etablering av massvolymproduktion i egen regi.

· PiezoMotor fördjupade samarbetet med en kinesisk partner inom
halvledarindustrin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· PiezoMotor inledde efter mycket goda tekniska resultat andra
utvecklingsfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och
elektronikbolaget. Nästa projektfas sträcker sig till omkring oktober
2018 och innefattar bland annat elektronikoptimering. Det kommande
arbetet ska också leda till de första småskaliga leveranserna av den
nya motorn till samarbetspartnern. PiezoMotors intäkter från den
första projektfasen uppgår till ca 2,5 MSEK. Intäkterna från
projektets andra fas beräknas generera intäkter om ca 2,7 MSEK. I
likhet med den första fasen avser intäkterna främst kostnadstäckning.

· PiezoMotor undertecknade en avsiktsförklaring ("Letter of
Intent") och inledde partnerskapssamtal med ett stort internationellt
bolag. Parterna kommer under andra halvåret 2018 gemensamt undersöka
förutsättningarna för ett samarbete inom produktion, inklusive
massvolym, och kommersialisering av PiezoMotors produkter. Syftet med
diskussionerna är att nå ett separat och bindande samarbetsavtal där
företagen kombinerar sina respektive resurser och bland annat
etablerar produktionskapacitet i miljonvolym. Det är båda parters
avsikt att diskussionerna ska leda till ett bindande samarbetsavtal
före den 31 december 2018.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga
delårsrapporten som publiceras separat.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00 +46 (0)70-10 10 824

johan.westermark@piezomotor.se olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399.
E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin
möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller
allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med
stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela
världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och
avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för
utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam
patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på
Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
7 augusti 2018 kl. 08:35 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=507559...
http://mb.cision.com/Main/16643/2587359/887703.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.