Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

PiezoMotor Uppsala AB: PiezoMotor offentliggör delårsrapport för januari - juni 2019

Verksamheten första halvåret 2019

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av
banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material.
Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna
traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare
inte varit möjlig.

På uppdrag av ett av världens största och resursstarkaste teknikbolag
utvecklar PiezoMotor en ny mikromotorteknologi för
massvolymapplikationer. Mycket högt ställda prestandakrav har
uppnåtts och leveranser av den nya motorn har även skett till ledande
tillverkare och leverantörer av nästa generations mobiltelefoninät
där teknologin utvärderas för integrering i framtidens justerbara
nätkomponenter. PiezoMotors styrelse har fattat beslut om investering
i en slutmonteringsanläggning med årskapacitet för miljontals
motorer. Utvärdering av utrustningsleverantörer inleddes tidigare
under året och pågår. Parallellt med arbetet med leverantörer har
organisationsförändringar genomförts med ny VD sedan i början av
april samt rekryteringar inom produktionsstöd.

"Det första halvårets produktförsäljning ligger i linje med vår
interna planering och denna försäljning fortsätter att uppvisa en god
ökning. Vi ser inte någon avmattning kring det övergripande
affärsflödet och det råder även fortsatt bra nivå kring förfrågningar
för eventuella nya kundprojekt", kommenterar Ander Kottenauer, VD.

Ekonomisk översikt

· Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 6,9 MSEK
(6,4) och för första halvåret 2019 till 13,6 MSEK (12,3).

· Bruttoresultatet för årets andra kvartal uppgick till 1,3 MSEK
(1,3) och för årets sex första månader till 2,4 MSEK (2,7).

· Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -5,4 MSEK
(-3,9) och för årets sex första månader till -11,7 MSEK (-6,8).

· Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till
-5,4 MSEK (-3,9) och för det första halvåret till -11,8 MSEK (-6,9).

· Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,37 SEK
(-0,28) och för årets första sex månader till -0,82 SEK (-0,50).

· Eget kapital uppgick per 2019-06-30 till 51,1 MSEK (55,4) eller
3,53 SEK per aktie (3,98).

· Soliditeten uppgick per 2019-06-30 till 82 procent (78).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick för andra kvartalet till -5,2 MSEK (-3,8) och
för årets första halvår till -11,5 MSEK (-6,6).

· Per 2019-06-30 uppgick bolagets likvida medel till 31,7 MSEK
(46,3).

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga
delårsrapporten som publiceras separat.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60 +46 (0)70-10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399.
E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin
möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller
allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med
stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela
världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen
anläggning för utveckling och produktion. PiezoMotors aktie handlas
på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
23 augusti 2019 kl. 08:35 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/829413110E55571DE0...
https://mb.cision.com/Main/16643/2887133/1094376.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.