Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-14

Pilum: Pilum u.ä.t. Saxlund Group företrädesemission genomförd

PILUM U.Ä.T. SAXLUND GROUP FÖRETRÄDESEMISSION GENOMFÖRD

Pilum AB u.ä.t. Saxlund Group AB ("Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av årsstämman den 4 maj 2017. Teckningstiden löpte under perioden 22 maj - 8 juni 2017. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och tillför Bolaget cirka 64 MSEK före emissionskostnader.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 21,8 procent med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 14,0 MSEK medan cirka 1,1 procent av nyemissionen, motsvarande cirka 0,7 MSEK tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del, upp till nivån 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 49,3 MSEK, har tecknats och tilldelats garanter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som framgår av det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 19 maj 2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier som kommer att upptas till handel på Nasdaq First North Premier.

Årsstämman beslut om företrädesemissionen föregicks av beslut om att sänka aktiernas befintliga kvotvärde genom att aktiekapitalet minskades med 35 700 000 SEK för täckande av förlust och 64 555 745 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Minskningarna har genomförts utan indragning av aktier. Genom företrädesemissionen återställs aktiekapitalet med 31 996 507,50 SEK genom nyemission av 21 331 005 aktier. För att återställa aktiekapitalet fullt ut efter genomförd nyemission beslutade årsstämman även om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, uppgående till 32 764 423,68 SEK. Efter genomförda åtgärder enligt ovan kommer aktiekapitalet uppgå till 71 160 232,68 SEK, fördelat på 25 597 206 aktier, envar med ett kvotvärde om 2,78 SEK.

2017-06-14

För mer information kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 08-580 873 38, 070-306 37 00

Denna information är sådan information som Pilum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl 8:30 (CET).

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pilum Pressrelease 2017-06-14.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20517

Pilum AB, u.ä.t Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund, Hotab och Envipower en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Pilum AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.