Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Vid Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma den 24 april 2014
fastställde stämman resultat- och balansräkningar för år 2013.
Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning för år
2013 med 60 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslöts
vara 29 april 2014 och utdelning beräknas sändas ut av Euroclear
Sweden AB den 5 maj 2014.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2013.

Årsstämman omvalde enligt förslag från valberedningen Fabian Hielte
som styrelseordförande och Eva Persson, Ingemar Larsson samt Lena
Apler som styrelseledamöter och nyvalde Anders Jarl som
styrelseledamot. Det beslutades i enlighet med valberedningens
förslag att styrelsearvodet skall oförändrat uppgå till totalt
750.000 kronor, varav 250.000 kronor till styrelsens ordförande och
125.000 kronor till vardera övriga ledamöter.

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning.
Valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman
2015 och skall bestå av styrelsens ordförande samt representanter för
de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje
kvartalet 2014.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier om högst 10 procent av
aktiekapitalet. Emissionen skall kunna genomföras som kontant-,
apport- eller kvittningsemission och skall ske till marknadsmässigt
pris.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
VD P-G Persson, 0734-11 12 22
CFO Lennart Ekelund, 0703-984787

Informationen är sådan som Platzer skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den
25 april kl 08.00.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och förvaltar kommersiella
fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 375
000 kvm till ett värde om cirka 7 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ
OMX Stockholm, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/platzer-fastigheter-holding-ab--publ-/r/arssta...
http://mb.cision.com/Main/8443/9574104/236885.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.