Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Vid Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma den 25 april 2019
fastställde stämman resultat- och balansräkningar för år 2018.
Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning för år
2018 med 1,70 krona per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslöts
vara den 29 april 2019 och utdelning beräknas sändas ut av Euroclear
Sweden AB den 3 maj 2019.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2018.

Årsstämman omvalde enligt förslag från valberedningen Fabian Hielte
som styrelseordförande och Anders Jarl, Charlotte Hybinette, Ricard
Robbstål, Caroline Krensler och Eric Grimlund som styrelseledamöter.
Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsearvodet ska uppgå till totalt 1 295 000 kronor, varav 370 000
kronor till styrelsens ordförande och 185 000 kronor till vardera
övriga ledamöter.

Stämman omvalde revisionsbolaget PwC till bolagets revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Bengt
Kron som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning.
Valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman
2020 och ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för
de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje
kvartalet 2019.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om
förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av
högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna
B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga
registrerade aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier om högst 10 procent av
aktiekapitalet.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, vd, 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, CFO, 0721-27 77 78

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 kl 19.15
CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825
000 kvm till ett värde om 19 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/platzer-fastigheter-holding-ab--publ-/r/arsst...
https://mb.cision.com/Main/8443/2797287/1032208.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.