Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-21

Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Beslut i Byggnadsnämnden: Detaljplan för Södra Änggården går ut på samråd i januari 2017

Platzer vill omvandla Norra Högsbo till Södra Änggården - en levande
stadsdel i anslutning till Änggårdsbergen. Idag fattade
Byggnadsnämnden beslut om att förslaget till ny detaljplan för
stadsutveckling vid Olof Asklunds gata går ut på samråd. Området
föreslås få ca 2300 lägenheter och möjlig byggstart är under 2018.

Norra Högsbo är ett område i förändring. Här vill Platzer utveckla
dagens industriområde till Södra Änggården - en levande stadsdel där
gatorna andas stadsliv och Änggårdsbergens natur är alldeles intill.

Förslag till ny detaljplan

För att möjliggöra denna förändring krävs en ny detaljplan.
Tillsammans med Platzer och ytterligare fyra fastighetsägare har
stadsbyggnadskontoret arbetat fram ett förslag till detaljplan för
stadsutveckling för blandad bebyggelse vid Olof Asklunds gata inom
stadsdelen Högsbo.

- Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel med stort inslag av bostäder samt kontor, handel, skolor och grönytor, säger Charlotte Adlerton Gadd, marknadsområdeschef på Platzer Fastigheter.

Området föreslås få ett tillskott på cirka 2300 lägenheter i en tät
kvartersstruktur. Flera mobilitetsåtgärder för området ses över för
att minska behovet av biltrafik, bland annat nya gång- och
cykelkopplingar och ny hållplats för expressbuss. Detaljplanen
innehåller cirka 3 hektar natur- och parkmark och angränsar direkt
till Änggårdsbergen. Utbyggnaden genomförs i flera etapper, där de
första 600 bostäderna planeras stå färdiga till Göteborgs
400-årsjubileum år 2021.

Beslut om samråd i Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden fattade igår, den 20 december 2016, beslut om att
förslaget ska gå ut på samråd. Under ca 4 veckor i januari och
februari 2017 har kommunala förvaltningar, statliga myndigheter samt
övriga berörda har möjlighet lämna synpunkter.

- Under 2017 fortsätter planarbetet och detaljplanen planeras antas av kommunfullmäktige i början av 2018, säger Lisa Häggdahl, projektchef på Platzer Fastigheter. Detta innebär att möjlig byggstart är under första halvåret 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Lisa Häggdahl, projektchef, Platzer, tel: 0722-03 74 77
Charlotte Adlerton Gadd, marknadsområdeschef, Platzer, tel:
0702-818490

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 807
000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/platzer-fastigheter-holding-ab--publ-/r/beslut...
http://mb.cision.com/Main/8443/2154722/606881.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.