Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Stabil tillväxt och förberedelser inför stort förvärv

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

· Hyresintäkterna ökade till 492 mkr (429)
· Förvaltningsresultatet förbättrades med 19 % till 232 mkr
· Periodens resultat uppgick till 183 mkr (391)
· Fastighetsvärdet ökade till 10 813 mkr (9 784)
· Substansvärdet per aktie uppgick till 41,52 kr (38,62)
· Resultat per aktie uppgick till 1,84 kr (4,08)
· Nya finansiella mål fastställda
· Första förvärvet på Lindholmen
· Byggstart Gamlestads torg
· Positivt planbesked i Byggnadsnämnden för Södra Änggården

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

- Fastighetstillgångarna och resultatet i Platzer fortsätter att växa i stabil takt enligt vår strategiska plan. Jämfört med samma period föregående år har driftsöverskottet ökat med 13 % och förvaltningsresultatet med 19 %.

- Då Platzer uppnådde det finansiella målet för substansvärde om 40 kr/aktie redan år 2016 istället för 2017, har nya mål tagits fram och fastställts av styrelsen.

- Platzer har efter periodens utgång träffat avtal med AB Volvo om att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 10 fastigheter med cirka 338 000 kvm uthyrningsbar yta samt mark i Arendal, Torslanda och Säve. Markarealen uppgår till cirka 3 600 000 kvm. Fastigheterna har i affären åsatts ett fastighetsvärde om cirka 2,8 mdkr. Av den uthyrningsbara ytan utgör kontor 40 % och logistik 60 %.Tillträde sker preliminärt den 15 december 2016. För att finansiera affären föreslår Platzers styrelse en företrädesemission om 700 mkr.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22

Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 27/10 2016.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 480
000 kvm till ett värde om cirka 11 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ
OMX Stockholm, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/platzer-fastigheter-holding-ab--publ-/r/stabil...
http://mb.cision.com/Main/8443/2109652/580798.pdf
http://mb.cision.com/Public/8443/2109652/b97aefe8dd0f732b.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.