Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Stark efterfrågan inom alla verksamhetsdelar i Platzer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

· Hyresintäkterna ökade till 744 mkr (492)
· Förvaltningsresultatet förbättrades med 63 % till 379 mkr (232)
· Periodens resultat uppgick till 633 mkr (183)
· Fastighetsvärdet ökade till 14 533 mkr (13 615)
· Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 50,70
kr (45,72)

· Resultat per aktie uppgick till 5,23 kr (1,84)
· Förvärv av Piren2 på Lindholmen
· Förvärv av 50 % av Merkurhuset på Skeppsbron
· Avtal med NCC om gemensam projektutveckling i Gårda samt option
om förvärv av kontorsprojekt i Mölndals innerstad

· Försäljning av bostadsbyggrätter i Södra Änggården till fyra
bostadsutvecklare till ett värde av 1,7 mdkr

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

- Det råder en mycket bra situation på den Göteborgska fastighets- och hyresmarknaden. Näringslivet går på högvarv. Stadsutveckling och framförallt bostadsutveckling pågår, även om många områden fortfarande är i planeringsskedet. Samtidigt består den låga räntenivån. För oss på Platzer innebär detta att vi upplever en stark efterfrågan på alla våra verksamhetsdelar, såväl uthyrning av våra kontors- och industri/lagerlokaler, som våra fastighetsförsäljningar och utvecklingsprojekt.

- Den enskilt, värdemässigt, största affären i år slutförde vi under tredje kvartalet när vi sålde våra bostadsbyggrätter i Södra Änggården till ett underliggande fastighetsvärde om 1,7 mdkr. Försäljningen är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske under första halvan av 2018. Först därefter syns resultateffekten i våra böcker.

För mer information vänligen kontakta:

P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-111222
Lennart Ekelund, CFO, Platzer, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan information som Platzer Fastigheter Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 26/10 2017 kl 08:00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800
000 kvm till ett värde om 15 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/platzer-fastigheter-holding-ab--publ-/r/stark-...
http://mb.cision.com/Main/8443/2375972/741954.pdf
http://mb.cision.com/Public/8443/2375972/88be5053e90ec0a5.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.