Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Största projektet uthyrt och startklart

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

· Hyresintäkterna ökade till 768 mkr (744)
· Förvaltningsresultatet förbättrades med 2 % till 387 mkr (379)
· Periodens resultat uppgick till 963 mkr (633)
· Fastighetsvärdet ökade till 17 570 mkr (15 559)
· Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 3,23 kr (3,17)
· Resultat per aktie uppgick till 8,02 kr (5,23)
· Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 65,71
kr (58,39)

· Förvärv av två fastigheter i Gårda om totalt 22 400 kvm kontor
· Projekt Gamlestads torg färdigställt
· Lagakraftvunnen detaljplan samt hyresavtal tecknat med
hotellaktören ESS Group Kineum Gårda

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

- I augusti kunde vi och NCC tillsammans starta arbetet med projektet
Kineum i Gårda, i och med att Trafikverket valde att inte överklaga
detaljplanen. I samband med detta kunde vi också meddela att vi gjort
vår största uthyrning under 2018 när ESS Group hotell hyr 15 000 kvm
av den färdiga byggnaden. I och med avtalet med ESS är redan 65 %
uthyrt. Kineum beräknas vara färdigbyggt 2022.

- Parallellt med att vi har fler och större projekt på gång håller vi
även tempot uppe i den dagliga verksamheten, vilket visas av vårt
ständigt ökande driftsöverskott. Inget enskilt kvartal tidigare har
driftsöverskottet varit högre än detta kvartal. Det trots att vi fram
till innevarande period minskat vårt bestånd under 2018 och ännu inte
har någon kassaflödeseffekt i resultaträkningen från vårt avslutade
projekt i Gamlestads torg eller av affären med Vasakronan i Gårda.

- Dessutom har våra fastighetstillgångar ökat med cirka 2 mdkr sedan
årsskiftet. Förutom förvärvet från Vasakronan i Gårda kommer ett allt
större tillskott från våra pågående och avslutade projekt. Ambitionen
att halva tillväxten ska komma från våra utvecklingsprojekt är på väg
att uppnås.

För mer information vänligen kontakta:

P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, CFO, Platzer, tel: 0721-27 77 78

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2018 klockan 08.00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825
000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/platzer-fastigheter-holding-ab--publ-/r/storst...
http://mb.cision.com/Main/8443/2653832/932655.pdf
http://mb.cision.com/Public/8443/2653832/bf4cc1c026ed556e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.