Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

Platzers står sig starkt sig starkt så här långt

Det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer höll den 16 april bolagsstämma i bolagets nybyggda fastighet ”Gamlestadens nya siluett” belägen på Gamlestadens torg, inför knappa tio aktieägare. Med anledning av Convid-19 pandemin så var det mesta borttaget, såsom presentationer inklusive tal från VD P-G Persson, dock var VD på plats och svarade på frågor som Aktiespararnas bolagsbevakare stod för.

2019 var återigen ett bra år för Platzer, vilket följdes upp med en stark rapport för Q1 2020 med ett resultat på 429 miljoner sek efter skatt. Så här långt har Covid-19 inte påverkat Platzers resultat. Osäkerheten är, som för alla andra, stor hur effekterna av Covid-19 kommer att påverka deras hyresgäster. Det är sannolikt först i slutet av maj, början på juni det går att få en mer tillförlitlig bild. Platzer är trots allt i stora delar en spegling på hur näringslivet i Göteborg går.

Platzer har fått in 96% av hyrorna för Q2 vilket är något bättre än under Q2 2019. Bolaget har löpande dialog med sina hyresgäster och har hjälpt några hyresgäster genom att låta de mer utsatta få betala hyran per månad istället för kvartalsvis och på så vis belastas deras likviditet mindre. Vakansgraden är något lägre nu än för ett år sedan. Platzer har låg exponering av hyresgäster inom butikshandel, hotell och restaurang vilket är de som drabbats hårdast hittills. VD:n påpekade att Platzer står på en stark grund men riskerar självklart att påverkas också, om nedstängningen pågår längre tid.   

Platzer har flertalet projekt igång, arbetet löper i stort på som vanligt. Bland annat två ”skyskrapor” på över 27 våningar utmed E6:an varav den ena benämnd Kineum, beräknas att stå klar 2022 som skall innehålla en hotellverksamhet utöver kontor. Någon direkt oro för Hotelldelen fanns inte, med bakgrund av att hotell drabbats extra hårt just nu. Platzer ser mixen av hotell och kontor som en viktig del i det nya området.    

Revisorn förklarade att förutom den normala granskningen har deras huvudfokus varit på värdering av fastigheterna och han kunde konstatera att Platzer redovisat dessa till korrekt marknadspris. 

Det noterades att en styrelsemedlem har köpt aktier i bolaget i år, men att flera personer i ledning och styrelsen fortfarande saknar aktieinnehav i Platzer och Aktiespararnas representant rekommenderade dessa personer att köpa aktier i bolaget.

Angående Aktiespararnas stående fråga om hybridstämmor, så följer styrelsen utvecklingen men har inte tagit något beslut om detta.     

 

Beslut togs om höjd utdelning till två kronor varav häften delas ut i april och resterande i oktober i år.

Stämman beslutade omval av nuvarande styrelse. Till ny ledamot valdes Anneli Jansson in i styrelsen.

 

Bolagsbevakare: Mikael Briland

Författare Bolagsbevakningen