Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-20

Plc Uutechnic Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITETO 20.7.2020 klo 9:00

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

Oikeansuuntainen kehitys jatkuu

UTG konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.6.2020 oli 8,1 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 3,5%. Liikevoitto koheni 0,4 milj. euroon (0,04 milj. euroa), liikevoittoprosentti oli 5,0 % (0,5%).  Tilauskanta 30.6.2020 oli 7,2 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 0,01 euroa/osake (0,00 euroa/osake).

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot  T EUR1-6 2020
6 kk
1-6 2019
6 kk
4-6 2020
3 kk
4-6 2019
3 kk
 1 - 12 2019
12 kk
Liikevaihto8 0797 8064 1674 03516 849
Liikevoitto/-tappio40641363230881
Liikevoitto/-tappio %5,0 %0,5 %8,7 %5,7 %5,2 %
      
Tilauskanta katsauskauden lopussa7 1978 5297 1978 5296 214
Tilauskertymä8 9849 6154 9455 71216 273

TOIMITUSJOHTAJA JOUKO PERÄAHO:

Vuoden ensimmäinen puolisko on sujunut kohtuullisen hyvin. Koronapandemia ei ainakaan toistaiseksi ole vaikeuttanut merkittävästi toimintaamme. Tuotanto on pysynyt puhtaana pandemiasta ja etätyöt ovat sujuneet hyvin. Matkustusrajoitteet ovat kuitenkin vaikeuttaneet suunniteltua uusasiakashankintaa. Pandemiaan varautuminen jatkuu.

Tilauskertymä ja tilauskanta ovat vahvistuneet vuodenvaihteesta ja maaliskuun lopusta. Työkuorma jakautui kesää kohden paremmin. Uuden integroidun tietojärjestelmähankkeen käyttöönotto on alkanut ja jatkuu edelleen koko loppuvuoden. Nyt voidaan jo todeta, että tietojärjestelmäinvestoinnin vaikutus toimintaamme tulee olemaan erittäin suuri. Brändiuudistus on toteutettu ja uudet kotisivut on otettu käyttöön. Kotisivujen päivitys jatkuu uusilla kieliversioilla sekä mm. sekoittimien virtauskuva-animaatioilla.

Yhtiökokous siirrettiin alkuperäisestä ajankohdasta ja suunnitellusta paikasta, ja pidettiin Uudessakaupungissa 30.6. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 yritysjärjestelyjen jälkeen ensimmäisen osingonjakoehdotuksen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronapandemian vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida lyhyelläkään tähtäimellä. Pitkien hankintaketjujen haasteellisuus tuli koronapandemian ansiosta useilla toimialoilla vahvasti esille. Pandemia on vähentänyt kulutuskysyntää erityisesti palveluissa, osa teollisuudesta ottaa iskut vastaan myöhemmin. UTG jatkaa kohtuullisen vahvalla ja tasapainoisella tilauskannalla suunnitellusti eteenpäin.

Yhtiö toistaa vuoden vaihteen näkymänsä, jossa olemme kannattavampia jo kuluvana vuonna, mutta suurempaan kasvu- ja kannattavuusloikkaan uskomme vasta vuoden 2020 jälkeen.

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 

UTG konsernin tilauskertymä katsauskaudella oli 9,0 milj. euroa (9,6 milj. euroa). Konsernin tilauskanta oli 7,2 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Tilauskanta ulottuu vuoteen 2021 saakka.

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

UTG konsernin liikevaihto oli 8,1 milj. euroa kasvaen 3,5% vertailuvuoteen nähden (7,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa parantuen selvästi viime vuoteen nähden (0,04 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 5,0% (0,5%). Tietojärjestelmähankkeen mahdollistamat kustannussäästöt eivät ole vielä toteutuneet.

Liikevaihdosta Suomen osuus oli 17 %, muun Euroopan 64 %, Aasian 17 % ja Pohjois-Amerikan 2 %.

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 17,7 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 2,5 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Korollisiin velkoihin sisältyy IFRS16 mukaista käyttöoikeusomaisuuserien pitkäaikaista vuokrasopimusvelkaa 1,0 milj. euroa ja lyhytaikaista vuokrasopimusvelkaa 0,2 milj. euroa.  Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä ja vuodelta 2019 heinäkuussa 2020 maksettava osinko 0,01 € osakkeelta huomioiden oli 71,8 prosenttia (62,2 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli -1,0 prosenttia (13,5 prosenttia). Nettovelkaantumisasteessa ei ole huomioitu pääomalainasaamista. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2,6 milj. euroa.

Uutechnic Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 9,8 milj. euroa (9,4 milj. euroa).

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma vuodelta 2019 heinäkuussa 2020 maksettava osingonjako huomioiden oli katsauskauden päättyessä 11,4 milj. euroa (10,4 milj. euroa).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Tuotekehityksen painopisteenä on ollut tuotevalikoiman tuotteistaminen osana uutta digitaalista yritysinfrastruktuuria. Tutkimus on keskittynyt asiakastutkimuksiin ja myynnin kehittämiseen.

Katsauskaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 0,1 milj. euroa.

Kuluvalla tilikaudella investoinnit ja koulutus uuteen liiketoimintajärjestelmään ovat jatkuneet. Vanhoista järjestelmistä vapaudutaan loppuvuoden aikana. Hanke on edelleen pysynyt budjetissa. Brändiuudistus jalkautettiin ja uudet kotisivut on otettu käyttöön. Merkittäviä laite- tai koneinvestointeja ei alkuvuoden aikana ole toteutettu.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

UTG konsernin jatkuvien toimintojen henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 91 (89). Toimihenkilöitä oli 52 (50) ja tuotannon työntekijöitä 39 (39). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 29 henkilöä ja Saksassa 62.

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus on UTG konsernin kestävän ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustekijä. Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä tuote- ja ympäristövastuu rakentavat kestävää tulevaisuutta asiakkaillemme, henkilöstöllemme, sijoittajillemme, tavarantoimittajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Tarjoamme sekoitusteknologiaa, joka mahdollistaa asiakkaidemme prosessien kestävän elinkaaren ja parantaa prosessien energiatehokkuutta. Teknologiamme avulla asiakkaamme voivat tuottaa parhaan mahdollisen prosessituloksen kuluttaen mahdollisimman vähän energiaa ja materiaaleja.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä. 30.6.2020 yhtiöllä oli 1625 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 468 101 osaketta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän suora ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta oleva osakeomistus oli yhteensä 10 844 476 osaketta, joka on 19,19 % koko osakemäärästä.

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi on FI0009900708.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous 30.6.2020 päätt...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.