Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-13

Plejd: Delårsrapport kvartal 3 2017

Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet)

· Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 492
(-983) tkr

· Resultatet före skatt uppgick till 1 000 (-1 148) tkr
· Resultat per aktie uppgick till 0,138 kr
Jan - Sep 2017 (9 månader)

· Nettoomsättningen uppgick till 20 356 (1 973) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 141 (-2
691) tkr

· Resultatet före skatt uppgick till 688 (- 3 165) tkr
· Resultat per aktie uppgick till 0,095 kr
(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Antalet aktier uppgick till 7 255 200 st vid utgången av perioden.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Då Bolagets kunder i första hand är elektriker så påverkade
industrisemestern försäljningen negativt under ca 4-6v i kvartal tre.

· Bolaget levererar nya produkten RTR-01.
· Antalet elektriker ökar kraftigt efter semestern med 900 tillagda
bara i september, bästa månaden innan var ca 550 tillagda. Totalen
uppgår nu till ca 5000 unika kunder / konton som har installerat
minst en enhet.

· Antalet installerade produkter har också ökat kraftigt där det i
september installerades 60% mer än bästa månaden innan. Tittar man på
tillväxten i installationer sedan mars 2017 (6 mån), det var då vi
började få bättre lager nivåer så har antalet installationer växt med
i snitt 38% månad för månad.

· Bolagets produkter finns nu i ca 9,400 hushåll i 267 av landets
290 kommuner.

· Yachtingen utvecklas enligt plan.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget inleder samarbete med Sonos för att direkt integrera
Bolagets produkter med Sonos serie av smarta högtalare.

· Orderingången ser en kraftig ökning efter semestern och vid
ingången av fjärde kvartalet har Bolaget en orderbok om ca 17,600
enheter till ett värde av ca 5,4 mkr.

· Bolaget flyttar kontor, där nya adressen är Göteborgsvägen 52, 431
37, Mölndal.

· Då denna rapport släpps bara några dagar efter kvartalets utgång
har inga fler väsentliga händelser inträffat.

VD ord

900% tillväxt in på målrakan

Ytterligare ett kanon kvartal, nettoomsättningen ökar med över en
faktor 20 mot samma kvartal förra året. Tittar man på jan - sept (9
mån) mot samma period förra året är tillväxten hela 900%.

Det är såklart jättekul att kunna påvisa lönsamhet redan nu, jag vill
dock påpeka återigen att kraftig tillväxt är vårt mål och med det
kommer investeringar. Den över förväntade försäljningstillväxten gör
dock att vi fortfarande har kvar över 20 mkr av det kapital vi tog in
under april 2017.

Jag tar detta tillfälle i akt att besvara en del av dom vanligaste
frågorna som vi får.

Produktion

Produktionen fortsätter att vara ansträngd då efterfrågan växer i
mycket hög takt hela tiden, vi har fortfarande inte hunnit bygga upp
ett buffert lager utan allt som produceras åker direkt ut till
kunderna. Avsaknaden av buffertlager gör produktionen sårbar för
minsta lilla försening. Vi behöver i höst komma upp i 10,000+ enheter
per månad för att möta efterfrågan och kunna påbörja byggandet av ett
buffertlager.

Efter fortsatta diskussioner med vår produktionspartner Scanfil så har
vi kartlagt att kapaciteten inte skall vara ett problem för 2018 men
att vi under 2018 behöver börja se över att flytta delar av
produktionen till andra fabriker inom Scanfils koncern alternativt
bygga ut kapaciteten i nuvarande fabrik. Detta för att ligga steget
före ökningarna som väntas komma 2019 och 2020. Vi för en
kontinuerlig dialog med Scanfil för att i god tid förbereda oss för
nästa hopp i kapacitet.

Den andra utmaningen i produktionen är prognoser och tillgång på
komponenter. Här är det en avvägning mellan att inte beställa för
mycket och binda massa kapital i lager samt att inte ligga för lågt
och tappa försäljning. Vi har lagt oss i överkant hela tiden, men då
efterfrågan växer så snabbt så behöver vi hela tiden revidera
prognoserna och varje större hopp innebär ledtider.

Vi lägger mycket tid på produktionen och automatiserar mer och mer,
med den tillväxten vi har så kommer produktionen att vara en utmaning
under en tid framöver. Vi bedömer dock att det inte bör påverka vår
tillväxt på längre sikt, men att vi hela tiden måste ligga steget
före så långt vi bara kan genom att bevaka tillväxten och fortsätta
jobba med att effektivisera och automatisera.

Nya produkter

Vi har 3-4 ytterligare produkter planerade för lansering under 2017,
dessa kommer i så fall att komma i slutet på 2017 och kommer inte
påverka försäljningen nämnvärt för helåret. Däremot som vi
kommunicerat är det viktigt att vi går in i 2018 med en
produktportfölj på 6-7 produkter. De produkterna som är planerade för
i år ligger alla i slutet av utvecklingsfasen och vi har börjat köpa
in komponenter för att kunna sätta igång produktionen så fort som
möjligt.

Vi märker också att med en snabbt växande kundbas så kräver det mer
test och kvalitetssäkring i utveckling då varje release av både app
och produkter snabbt skalar upp och når många kunder.

OEM

Vi blir ständigt uppvaktade av aktörer som är intresserade av att
integrera vår teknik i deras produkter. Vi håller just nu på med två
mindre pilotprojekt med armaturtillverkare för att påbörja
utvärderingen av OEM spåret när det gäller anpassning av teknik,
prismodell etc. Det som hindrar oss från att gasa på ytterligare på
OEM sidan just nu är brist på resurser då vår egen produktaffär växer
i mycket snabb takt och hela organisationen är fokuserad på att
leverera mot denna efterfrågan. Vi anser att det är avgörande för ett
mindre bolag som vårt att fokusera där tillväxten sker och se till
att våra kunder är så nöjda dom bara kan bli. Våra mål med OEM
kvarstår där vi under 2017 skall utvärdera spåret för att under 2018
i så fall växla upp omsättningen.

Internationalisering

Vi har påbörjat expansion till Norge och Finland. Vi har bokat in oss
på de stora mässorna och påbörjat etablering av säljkontor i
respektive land. Vi fortsätter således enligt vår plan att få igång
Norge och Finland under 2018. Självklart nns planer på expansion även
efter norden, men vi får återkomma till det längre fram.

Sammanfattning av årets första 3 kvartal

Vi har nått 20 mkr i omsättning vilket med ett kvartal kvar är 900%
tillväxt jämfört med samma period 2016. Denna tillväxt har skett med
i stort sett bara 2 produkter ute på marknaden, vi kommer växa
produktportföljen kraftigt likväl som att börja ta nya marknader. Vi
är övertygade om att vi kommer nå god lönsamhet längre fram och
fokuserar nu på att öka omsättningen och ta en stark position på
marknaden. Framtidsutsikterna kunde inte se mycket bättre ut än dom
gör.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter
och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget
vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den
teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 2017-10-13.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/plejd/r/delarsrapport-kvartal-3-2017,c2366914
http://mb.cision.com/Main/13880/2366914/736048.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.