Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Plejd: Delårsrapport kvartal ett 2020

Första kvartalet 2020

Jan - mars 2020 (kvartal ett koncern)

· Nettoomsättningen uppgick till 43 508 tkr (30 772 tkr)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 428 tkr
(-4 447 tkr)

· Resultatet före skatt uppgick till 2 770 tkr (- 6 965 tkr)
· Resultat per aktie uppgick till 0,27 kr (-0,75 kr)
· Antal aktier per 2020-03-31 uppgick till 10 180 720
(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Fortsatt stark organisk omsättningstillväxt på över 40%.
Tillväxten i installationer var närmare 90%.

· Bruttomarginalen fortsätter att förbättras och uppgick till ca
52%.

· Fortsatt lönsamhet på resultatnivå.
· Lansering av produkten REL-02 och stöd för Google Home.
· Avsiktsförklaring med större grossist i Holland inför en kommande
lansering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Storägaren Schneider Electric säljer av sitt innehav till nya
institutionella investerare bland andra Andra AP-fonden,
Handelsbanken Fonder och Humle Kapitalförvaltning. Anledningen till
försäljningen är att bolagen under de senaste två åren inte kunnat nå
närmare samarbete eller synergier.

· Lansering av bolagets fulla sortiment i Norge och för landet
viktiga specifika produktanpassningar.

· Bolaget ser fortsatt ingen större påverkan på verksamheten under
rådande Covid-19 situation.

VD har ordet

Fortsatt kraftig tillväxt med lönsamhet

2020 inleds med ett starkt kvartal. En organisk tillväxt i omsättning
på över 40% och en fortsatt stark tillväxt i installationer på
närmare 90%. Vi ser även detta kvartal lönsamhet på resultatnivå
trots att bolaget fortsätter sina expansiva satsningar i nya
produkter och marknader. Vårt primära mål är fortsatt kraftig
tillväxt men vi ser det som en fin bonus att kunna göra det lönsamt.
Ett delmål för lönsamhet är att optimera produktionen för att få
bättre bruttomarginaler, även detta arbete fortsätter att ge resultat
och vi ökar bruttovinsten till närmare 52% för första kvartalet.

Vi har hittills inte sett någon större påverkan på verksamheten i
rådande Covid-19 situation, varken i efterfrågan eller
leveransförmåga. Läget i världen är fortsatt ovisst och kan förändras
snabbt. Vi har vidtagit alla åtgärder vi kan för att undvika
eventuella störningar i leveranskedjan, framförallt för att
säkerställa tillgången till komponenter.

Vi stärker upp vår ägarbas med nya institutionella investerare som
tagit över Schneider Electrics ägande i bolaget, bland andra Andra
AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Humle Kapitalförvaltning. En
utveckling som följer vår linje och strategi kring ägare.

Vi stärker vårt erbjudande i Norge genom att lansera de för landet
viktiga och specifika produkterna tillsammans med hela vårt övriga
sortiment, vilket vi förväntar oss skall börja synas genom
tilltagande tillväxt.

Med en fin start på året ser vi nu fram emot att fortsätta leverera
kraftig tillväxt med nya produkter och på nya marknader.

Babak Esfahani
VD för Plejd AB (publ)

Utsikter för 2020

Bolaget har som primärt mål att växa kraftigt i nettoomsättning genom
lansering av nyaprodukter och lansering på nya marknader.

Bolaget lämnar inga prognoser.

Finansiella mål

Bolaget har närmaste åren tillväxt i nettoomsättning som främsta
finansiella mål. Bolaget ser en mycket god underliggande lönsamhet i
verksamheten och är övertygad om att störst värde för aktieägare
skapas långsiktigt genom att närmaste åren fokusera på tillväxt i
marknadsandelar och omsättning för att befästa en långsiktigt god
marknadsposition.

Likviditet och finansiering

Likviditet vid periodens utgång var:

Kassa & bank: 53 349 tkr

Kvar att nyttja checkkredit: 20 000 tkr

Totalt: 73 349 tkr

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 5 383 tkr (0
tkr).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Delårsrapport andra kvartalet 2020 (2020-07-31)

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter
och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget
vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den
teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/plejd/r/delarsrapport-kvartal-ett-2020,c3097940
https://mb.cision.com/Main/13880/3097940/1236916.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.