Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

PM KONJUNKTURPROGNOSER

BNP KPIF*
Prognoser mån 2021 2022 2021 2022
==============================================================
Riksbanken jul 4,2% 3,7% 1,8% 1,7%
KI jun 4,4% 3,5% 1,9% 1,7%
Regeringen jun 4,7% 2,9% 1,7% 1,4%
Danske Bank jun 3,8% 3,4% 1,2% 0,7%
LO jun 4,1% 3,6% 1,7% 1,6%
Industriarb jun 3,3% 3,6% 1,9% 1,7%
Nordea maj 4,6% 3,0% 1,6% 1,2%
Teknikföretagen maj 4,5% 3,5% 1,4% 1,2%
Unionen maj 4,3% 3,0% 1,5% 1,5%
SEB maj 4,5% 4,0% 1,6% 1,3%

Genomsnitt 4,2% 3,4% 1,6% 1,4%
==============================================================


*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD, IMF)


Författare Direkt-SE