Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-05

PM KONJUNKTURPROGNOSER

BNP Arbetslöshet KPIF*

Prognoser mån 2019 2020 2019 2020 2019 2020
==============================================================
Swedbank jan 1,3% 1,8% 6,2% 6,3% 1,9% 2,1%
Handelsbanken jan 1,5% 1,8% 6,2% 6,4% 2,0% 1,8%
Nordea jan 1,0% 1,5% 6,3% 6,7% 1,8% 1,4%
SEB jan 1,6% 1,9% 6,0% 6,0% 1,9% 1,4%
Danske Bank jan 1,4% 2,1% 6,5% 6,9% 1,9% 1,6%
Riksbanken dec 1,5% 2,0% 6,3% 6,5% 1,9% 1,8%
KI dec 1,3% 1,7% 6,4% 6,5% 1,9% 1,7%
LO nov 1,7% 1,4% 6,5% 6,6% 2,1% 1,9%
OECD nov 1,9% - 6,1% - 2,3% -
Teknikföretagen nov 1,0% - 6,6% - 2,1% -
Regeringen nov 2,1% 1,6% 6,4% 6,4% 2,0% 1,9%
SN nov 1,8% 1,7% 6,3% 6,4% 1,9% 1,8%
SEB nov 2,2% 2,2% 6,3% 6,2% 2,0% 1,6%
Swedbank nov 1,8% 1,8% 6,5% 6,4% 2,1% 1,9%
Unionen nov 1,5% - 6,6% - 1,9% -

Genomsnitt 1,6% 1,8% 6,3% 6,4% 2,0% 1,7%
==============================================================

*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD)

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt