Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-10

PM KONJUNKTURPROGNOSER

BNP Arbetslöshet KPIF*

Prognoser mån 2020 2021 2020 2021 2020 2021
==============================================================
Nordea jan 1,1% 1,9% 7,3% 7,4% 1,3% 1,4%
Handelsbanken jan 0,9% 1,5% 7,2% 7,4% 1,5% 1,5%
Swedbank jan 1,4% 1,8% 7,2% 7,4% 1,5% 1,6%
SEB jan 1,1% 1,7% 7,3% 7,4% 1,4% 1,6%
Regeringen jan 1,1% 1,6% 7,0% 7,0% 1,5% 1,6%
Danske Bank jan 0,9% 1,5% 7,8% 8,0% 1,5% 1,2%
Riksbanken dec 1,2% 1,7% 6,9% 7,0% 1,7% 1,7%
KI dec 1,0% 1,5% 7,2% 7,4% 1,6% 1,5%
OECD nov 1,2% - 7,0% - 1,8% -
LO nov 1,5% 1,7% 7,3% 7,4% 1,6% 1,6%

Genomsnitt 1,1% 1,7% 7,2% 7,4% 1,5% 1,5%
==============================================================

*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD)

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News