Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-12

Pohjola Pankki Oyj: Aarno Kari som utvecklat intensivvården får Pohjolas och Suomi-bolagets medicinska pris

Medicine doktor, docent Aarno Kari får på Läkardagarna 2016 Pohjolas och
Suomi-bolagets medicinska pris på 20 000 euro för hans banbrytande livsverk
ifråga om kvalitetsbedömning, särskilt inom intensivvården. Priset är en
erkänsla för ett betydande nationellt livsverk. Ordförandena för de
viktigaste läkarorganisationerna utser mottagaren.

- Det är bra att klarlägga att intensivvård är avvärjande av tillfällig
livsfara. I början av 1970-talet då jag var en ung biträdande läkare, var den
finländska intensivvården som specialbransch mycket ung. Det fanns mycket att
utveckla. Jag anser att priset är en hyllning till hela den finländska
intensivvården, säger Aarno Kari.
Under Aarno Karis ledning har man utvecklat kvalitetskonsortier för
intensivvård och anestesiologi. Ett system för kollegial granskning infördes
1994 och vid millennieskiftet hade alla intensivvårdsavdelningar i Finland
anslutit sig till systemet. Hanteringen av övervaknings- och vårduppgifter
inom intensivvården har automatiserats på riksplan.
Den information som systemet producerar om kvaliteten i intensivvården har
lett till en kontinuerlig förbättring av kvaliteten och till att variationen
i kvaliteten mellan avdelningarna har minskat. Kvalitetskonsortiet har visat
att den kollegiala granskningen är en väldig resurs inom intensivvården då
den genomförs på rätt sätt.
Under Aarno Karis ledning har man också utvecklat ett informationssystem, som
automatiskt samlar in uppgifter från övervaknings- och vårdutrustning samt
laboratorier. Systemet och dess gränssnitt utgör för närvarande basen i det
informationssystem (Centricity Critical Care Clinisoft) som GE
tillhandahåller och som används globalt i över 150 intensivvårdsavdelningar i
17 länder och i tio språkversioner.

Framtidens utmaning är en åldrande befolkning

Aarno Kari anser att det som i framtiden mest uppenbart inverkar på
intensivvården är ett förändrat urval av sjukdomar som beror på att
befolkningen blir äldre och ett ökat behov av intensifierad vård till följd
av detta. Men samtidigt minskar utvecklingen av invasiv kardiologi och
radiologi behovet av postoperativ intensivvård som kräver kirurgi.
- Det väsentliga i fortsättningen liksom hittills, är dels ett omsorgsfullt
val av patienter och dels ett optimistiskt och framåtsträvande sinne. Vi har
flera gånger fått uppleva att det som var hopplöst igår, kan idag skötas
framgångsrikt, säger Kari.

Pohjolas och Suomi-bolagets medicinska pris
har delats ut under Läkardagarna årligen sedan 1981. I den nämnd som väljer
mottagaren av priset ingår styrelseordförandena för Finlands Läkareförbund,
Finska Läkarföreningen Duodecim, Finska Läkaresällskapet och Suomen
Lääketieteen Säätiö. Priset överlåts på Läkardagarna den 14 januari 2016. I
samband med att priset överlämnas håller Aarno Kari en festföreläsning med
temat "Tiedosta laatua tehohoidossa" (sv. Genom kunskap kvalitet i
intensivvården).

Tilläggsupplysningar:

MKD, docent Aarno Kari, tfn 040 5560920, aarno.kari@fimnet.fi
Överläkare Markus Torkki, Omasairaala Oy, tfn 010 2578051,
markus.torkki@omasairaala.fi

OP Gruppen

är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en unik helhet av
bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringstjänster.
OPs grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens
bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Målet är att erbjuda
marknadens bästa och mångsidigaste helhet av koncentreringsförmåner.
OP Gruppen består av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP
Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag.
Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har 4,3 miljoner kunder.

OP Gruppen utvidgade sin verksamhet till hälso- och välbefinnandetjänster
genom att i början av 2013 öppna sitt första helägda sjukhus Omasairaala i
Helsingfors.
Nätverket av sjukhus utvidgas och blir riksomfattande. Nästa sjukhus öppnas i
Tammerfors sommaren 2016, då Omasairaala byter namn till Pohjola Hälsa.
Därefter öppnas sjukhus i Uleåborg, Kuopio och Åbo.
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi (Suomi-bolaget) är ett 125-årigt
livförsäkringsbolag.
Bolaget tar hand om sina 40 000 pensionsförsäkringskunders försäkringar och
det placeringsbestånd som försäkringarna täcker.
Placeringarnas värde är cirka 3,2 miljarder euro. Bolaget beviljar inte längre
nya försäkringar.
www.suomi-yhtio.fi

Bakgrundsinformation om pristagaren: Medicine doktor och docent Aarno Kari

Aarno Kari utexaminerades som medicine licentiat vid Åbo universitet 1970. Han
blev specialistläkare inom anestesi 1976, MKD vid Kuopio universitet 1986 och
docent inom anestesiologi och intensivvård vid Kuopio universitet 1991. Han
är ordförande för ett finländskt forskarteam som fokuserar på utveckling och
validering av mätare som behövs för kvalitetskontroll inom intensivvården.
Teamet har bedrivit forskning som del av ett internationellt forskarteam. Det
kvalitetskonsortium för intensivvård som forskarteamet har utvecklat har
utgjort en viktig grund för många riksomfattande undersökningar, som har
publicerats i över 50 vetenskapliga artiklar och i åtta doktorsavhandlingar.
Aarno Kari har verkat som biträdande läkare inom anestesiolog vid ÅUCS
1970-1975, biträdande lärare inom anestesiologi vid Åbo universitet 1975-76,
vid Kuopio universitetssjukhus som ansvarig läkare på intensivvårdsavdelning,
specialistläkare, biträdande överläkare, avdelningsöverläkare och överläkare
1976-1994, tidsbestämd professor i anestesiologi vid Kuopio universitet
1994-1995, överläkare vid avdelningen för anestesiologi 1995-1999 och före
pensioneringen verkställande direktör och medicinsk direktör hos Intensium Oy
1999-2006.

Bakgrundsinformation om den finländska intensivvården: Från nyhet till
etablerad del av akut sjukvård

Intensivvården är en relativt ung specialbransch. Den anses ha fått sin början
internationellt 1953 i Köpenhamn i samband med en polioepidemi och i Finland
1964, då här öppnades de två första intensivvårdsavdelningarna.
Under Aarno Karis betydande karriär har intensivvården ifråga om organisation
och resurser etablerats i sin nuvarande form som en väsentlig del av akut
sjukvård. Under de gångna fyrtio åren har intensivvården blivit en vårdform
som alla känner till. Jämfört med utgångsläget har de totala resurserna inom
den finländska intensivvården ökat avsevärt, och intensivvårdsenheterna runt
om i landet har organiserats på ett enhetligt sätt.
Med kvalitetskonsortiet mäts kvaliteten inom intensivvården i hela landet
kvartalsvis. Det som mäts är antalet patienter som kräver tung intensivvård,
antalet patienter som eventuellt i onödan tagits in på intensivvården,
antalet långa intensivvårdsperioder med dödlig utgång, antalet upprepade
intensivvårdsbehandlingar, dvs. antalet patienter som på nytt fått
intensivvård under samma sjukvårdsperiod samt den dagliga vårdpersonalen per
patient eller per det totala antalet åtgärder inom intensivvården.

Resultaten inom intensivvården är för närvarande goda - i synnerhet då man beaktar det svåra utgångsläget hos patienterna. Cirka 80 procent av patienterna överlever tack vare intensivvården och bland de patienter som överlevt är livskvaliteten efter vårdperioden relativt god. Det är också extremt sällsynt att människor blir beroende av intensivvårdsmetoderna.
---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1973168

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.