Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-14

Pohjola Pankki Oyj: Konkurrenten sätter OPs företagsform och kundförmåner under lupp

OP Gruppen har idag 14.12.2015 fått en utredningsbegäran av Konkurrens- och
konsumentverket. Utredningen gäller OP Gruppens kundförmånsprogram och
verksamhet inom detaljistbankstjänsterna och på skadeförsäkringsmarknaden.

Bakom utredningsbegäran liggerIf Skadeförsäkringsbolag
som anser att OP skulle ha dominerande marknadsställning inom
detaljistbankstjänsterna. Dessutom påstår bolaget att OP skulle ha gjort sig
skyldigt till missbruk av dominerande marknadsställning genom att binda ihop
detaljistbankstjänster och skadeförsäkringstjänster samt genom att erbjuda
skadeförsäkringsprodukter under produktionskostnaderna.
- Vår marknadsandel inom olika delområden av detaljistbanksverksamheten
varierar mellan 20-38 %. Påståendena om OPs dominerande marknadsställning
saknar grund. På detaljistbanksmarknaden i Finland finns två stora aktörer,
vilkas marknadsandelar inte väsentligt skiljer sig från varandra, säger OPs
chefdirektörReijo Karhinen.

OP följer i sin verksamhet finländsk och europeisk konkurrenslagstiftning och
bestrider konkurrentens påståenden.
- Vi vill i god samarbetsanda förse Konkurrens- och konsumentverket med all
den information det önskar och ge verket arbetsro, fortsätter Karhinen.
I begäran om åtgärd ifrågasätts hela den kundägda företagsformen bland annat
därför att företaget på grund av sin ägarstruktur inte kan kapas.
- Det är klart att det här är en grundläggande fråga för oss. Finland är
världens mest kooperativa land. En väsentlig del av de kooperativa företagens
särdrag utgörs av koncentreringsförmåner som erbjuds ägarkunderna och dem
håller vi fast vid också i framtiden, säger Karhinen.
- Som en kundägd grupp finns vi till för våra kunder. I enlighet med vår
grunduppgift drar såväl våra ägarkunder som vår omvärld nytta av vår
framgång. Samtidigt är vår affärsrörelse effektiv och lönsam inom både bank-
och skadeförsäkringsrörelsen, understryker Karhinen.

Aktörer med olika strategier

Ur konkurrenssynpunkt är det bra att det finns olika företagsformer inom
finansbranschen. I begäran om åtgärd anses det att OPs omfattande kontorsnät
medför osund konkurrens.
- Vi anser inte att vårt omfattande kontorsnät i första hand är ett
konkurrensmedel, utan som en kundägd finansgrupp vill vi på ett så täckande
sätt som möjligt vara närvarande i hela Finland, påpekar Karhinen.

Närmare information och begäran om intervju:

OPs kommunikation, telefon för medier 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en unik
helhet av bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringstjänster.
OPs grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens
bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.
Målet är att erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av
koncentreringsförmåner.
OP Gruppen består av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP
Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag.
Gruppen har 12 000 anställda.
Gruppen har 4,3 miljoner kunder.

OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt
ansvar för varandras skulder och åtaganden.
Det solidariska ansvaret i OP Gruppen grundar sig på lagen om en
sammanslutning av inlåningsbanker.
Pohjola Bank Abp och OP-Bostadslånebanken Abp svarar för OPs upplåning på
penning- och kapitalmarknaden.
Bankmarknaden
http://hugin.info/142911/R/1973173/721845.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1973173

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.