Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-30

Pohjola Pankki Oyj: OP avstår från aktiva koldioxidplaceringar

I samband med klimatmötet, som idag börjar i Paris, har också affärsvärldens
representanter möjlighet att framföra sina strävanden efter en koldioxidsnål
ekonomi. Som ett led i stävjandet av klimatförändringen har OP
Kapitalförvaltning beslutat att från sina aktiva placeringar utesluta sådana
kolföretag som inte kan uppvisa en trovärdig plan för att minska sina
klimateffekter.

OP Kapitalförvaltnings beslut omfattar aktiva direkta placeringar i sådana
gruvbolag där en stor del av affärsrörelsen består av gruvdrift för att
utvinna kol för energiproduktion eller där kolproduktionen är stor och
bolaget inte har någon plan på att ändra situationen. Dessutom upphör de
aktiva placeringarna i sådana el- eller värmeproducenter som använder mycket
kol och som inte har minskat på sina utsläpp av växthusgaser eller
presenterat någon plan för att minska dem.

- Våra placeringar i kolgruvor har under den senaste tiden varit så gott som
obefintliga. Med våra åtgärder vill vi få energiproducenterna att fästa
uppmärksamhet vid behovet att utveckla verksamheten i en mer koldioxidsnål
riktning genom att gynna renare former av energiproduktion. Det är också
ekonomiskt motiverat att minska koldioxidrisken i placeringsportföljen,
sägerMika Leskinen,
direktör för ansvarsfull placering vid OP Kapitalförvaltning.

Enligt den rådande uppfattningen i internationella vetenskapssamfund är det
möjligt att få klimatuppvärmningen att stanna upp vid den kritiska gränsen på
två celsiusgrader endast om en betydande del av de fossila bränslereserverna
lämnas outnyttjade. Utsläpp från förbränningen av stenkol har en betydande
inverkan på hur klimatförändringen framskrider.

Enligt den nya linjen offentliggörs och verkställs de företagsvisa
uteslutningarna under 2016. OP Kapitalförvaltning offentliggör också
koldioxidavtrycket för sina aktiefonder halvårsvis.

Tilläggsupplysningar:
Direktör Mika Leskinen, ansvarsfull placering, tfn 050 327 6985 eller
OPs kommunikation, tfn 050 523 9904,viestinta@op.fivardagar kl. 7-19.30)

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en unik
helhet av bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringstjänster.
OPs grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens
bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.
Målet är att erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av
koncentreringsförmåner.
OP Gruppen består av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP
Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag.
Gruppen har 12 000 anställda.
Gruppen har 4,3 miljoner kunder.
OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt
ansvar för varandras skulder och åtaganden.
Det solidariska ansvaret i OP Gruppen grundar sig på lagen om en
sammanslutning av inlåningsbanker.
Pohjola Bank Abp och OP-Bostadslånebanken Abp svarar för OPs upplåning på
penning- och kapitalmarknaden.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1970011

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.