Du är här

2014-04-29

Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola-ryhmän hallintoneuvosto on päättänyt uusista ryhmätasoisista tavoitteista ryhmän palkitsemisjärjestelmissä

OP-Pohjola-ryhmä

Pörssitiedote 29.4.2014
klo 8.10

OP-Pohjola-ryhmän hallintoneuvosto on päättänyt uusista ryhmätasoisista
tavoitteista ryhmän palkitsemisjärjestelmissä

OP-Pohjola osk:n hallintoneuvosto on päättänyt uusista ryhmätasoisista
tavoitteista OP-Pohjola-ryhmän pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmissä.
Ryhmätasoiset tavoitteet ovat yhtenevät sekä johdon kannustinjärjestelmässä
että OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahastossa. Yhdenmukaisilla, koko
henkilöstöä koskevilla ryhmätasoisilla pitkän aikavälin
palkitsemismittareilla edesautetaan OP-Pohjola-ryhmän strategian
toteutumista. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on palkita, motivoida ja
sitouttaa johtoa ja henkilöstöä työskentelyyn OP-Pohjola-ryhmässä.

Vuonna 2011 käynnistettyä johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää on
päätetty jatkaa uudella kolmen vuoden ansaintajaksolla vuosille 2014-2016.
Lisäksi henkilöstölle suunnattu OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahaston
palkitsemisjärjestelmä jatkuu vuoden ansaintajaksoin.

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmät perustuvat edelleen OP-Pohjola-ryhmän
yritys- ja yhteisökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Sääntely rajaa muuttuvan palkitsemisen enimmäismäärän

Kannustinjärjestelmiä laadittaessa on otettu huomioon finanssi- ja
rahoitusalan palkitsemisjärjestelmiä koskeva sääntely. Palkitsemisjärjestelmä
2014-2016 noudattelee edellisen kolmivuotisen ansaintajakson pääperiaatteita.
Tavoitemittarit, mitoitus sekä palkitsemisen väline muuttuvat ja ehtoja on
tarkennettu tulevia sääntelyn muutoksia vastaaviksi.

Uusiksi pitkän aikavälin tavoitemittareiksi OP-Pohjola osk:n hallintoneuvosto
on asettanut OP-Pohjola-ryhmän tuloksen ennen veroja, ryhmän
ydinvakavaraisuuden (CET1) ja keskittäjäasiakkaiden määrän kasvun.

Muutoksia aiheuttaa ennen kaikkea Euroopan parlamentin ja neuvoston
luottolaitosdirektiivi CRD4, joka rajaa muuttuvan palkitsemisen
enimmäismäärän enimmillään henkilön kiinteän palkitsemisen suuruiseksi
vuositasolla. CRD4 tulee voimaan kansallisella lainsäädännöllä.
Palkitsemisjärjestelmä 2014-2016 pyrkii ennakoimaan tulevat määräykset ja
rajoitteet.

Järjestelmän perusteella mahdollisesti maksettava palkkio maksetaan
OP-Pohjolan liikkeeseen laskemina debentuureina. Lisäksi maksetaan rahaosuus,
jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja.

OP-Pohjola-ryhmän johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmään kuuluu noin
350 henkilöä ja heidän palkkiomitoituksensa on porrastettu tehtävän mukaan.
Tavoitteiden toteutuessa niille asetetuilla maksimitasoilla on järjestelmässä
mukana olevilla mahdollisuus vuosittain 2-8 kuukauden säännöllistä
ennakonpidätyksen alaista palkkaa vastaavaan palkkioon. Palkkion maksamiseen
liittyy työ- tai toimisuhteen voimassaoloa koskevia ehtoja. Palkkion määrä
riippuu tavoitteiden saavuttamisesta ansaintajakson päätyttyä, ja se
maksetaan kolmessa yhtä suuressa erässä vuosina 2018, 2019 ja 2020.

Pohjolan osakkeiden ostotarjouksen vaikutus johdon vuonna 2011 aloitettuun
kannustinjärjestelmään

OP-Pohjola osk on tehnyt vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista
Pohjola Pankki Oyj:n liikkeeseen laskemista A- ja K-sarjan osakkeista, jotka
eivät ole OP-Pohjola osk:n omistuksessa. OP-Pohjola osk on tähän mennessä
saanut haltuunsa noin 98,41 % Pohjolan osakkeista ja noin 99,14 prosenttia
osakkeiden tuottamista äänistä, ja aloittanut lunastusmenettelyn loppujen
osakkeiden osalta.

Ostotarjouksesta ja sen toteuttamisedellytysten täyttymisestä johtuen
ansaintajakson 2011-2013 palkkioiden maksatuksessa sovelletaan järjestelmän
ehtoa, jonka mukaan palkkio maksetaan kokonaan rahana, mikäli jollekin
Pohjolan osakkeenomistajista syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama
lunastusoikeus ja lunastusvelvollisuus sen perusteella, että
osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä. Palkkiot, jotka oli tarkoitus maksaa Pohjolan A-sarjan osakkeiden ja
rahan yhdistelmänä, maksetaan rahana ja alkuperäisen maksuaikataulun
mukaisesti vuosina 2015, 2016 ja 2017. Palkkio muutetaan rahamääräiseksi
kertomalla osakkeiden lukumäärä lunastushinnalla.

OP-Pohjola osk
Carina Geber-Teir

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi ja pohjola.fi

LISÄTIETOJA
OP-Pohjola osk:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen
Yhteydenottopyynnöt OP-Pohjolan viestintään puh. 050 5239904

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen
ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän
perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön
kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen
kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän
keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on
pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmässä työskentelee 12 000
työntekijää. OP-Pohjolan vuoden 2013 tulos ennen veroja oli 705 miljoonaa
euroa ja tase 101 miljardia euroa 31.12.2013. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa
asiakasta. www.op.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1780733

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.