Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-30

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Bank Abp:s partiella delning har registrerats i handelsregistret

Pohjola Bank Abp

Börsmeddelande
30.12.2015 kl. 08.30

Pohjola Bank Abp:s partiella delning har registrerats i handelsregistret

Verkställandet av Pohjola Bank Abp:s partiella delning har registrerats i
handelsregistret 30.12.2015. Pohjola Bank Abp:s extra bolagsstämma godkände
delningsplanen 22.10.2015.

Pohjola Bank Abp:s verksamhet omfattar i fortsättningen centralbanks- och
företagsbanksrörelsen, bankirrörelsen och skadeförsäkringsrörelsen. Vid den
partiella delningen bildades ett nytt bolag som ingår i OP Gruppen och
Pohjola Bank Abp:s all övriga affärsrörelse övergick till det. Den
affärsrörelse som övergick omfattar bland annat verksamheterna i anslutning
till kapitalförvaltningen, kortrörelsen och fastighetskapitalförvaltningen.

Pohjola-koncernen planerar fortsatta omstruktureringar där också
skadeförsäkringssegmentet skulle överföras från Pohjola-koncernen till att
ägas direkt av OP Andelslag. Vi överväger också möjligheten att skilja åt
centralbanksfunktionerna till ett dotterbolag som helt ägs av OP Andelslag.

Syftet med den partiella delningen är att effektivisera affärsrörelsen,
förtydliga koncernstrukturen och förenkla förvaltningen. Också i
fortsättningen kommer OP Gruppens bankrörelse att i sin helhet omfattas av
det solidariska ansvaret. Det solidariska ansvaret i OP Gruppen baserar sig
på lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010). Enligt lagen ska
gruppens centralinstitut OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut ansvara
solidariskt för varandras skulder och förbindelser.

Pohjola Bank Abp
Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör
Tilläggsupplysningar:
OPs kommunikation, telefon för medier 050 523 9904

DISTRIBUTION
NASDAQ Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi, pohjola.fi

Pohjola är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. Pohjola
tillhandahåller bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster för
sina kunder. Pohjola fungerar som OPs centralbank och svarar tillsammans med
OP-Bostadslånebanken för OPs upplåning på penning- och kapitalmarknaden.
Pohjola, dess moderbolag centralinstitutet OP Andelslag och OPs övriga
medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras
skulder och åtaganden. Det solidariska ansvaret i OP grundar sig på lagen om
en sammanslutning av inlåningsbanker.

www.pohjola.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1976136

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.