Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-27

Pohjola Pankki Oyj: Suomi-bolagets livförsäkringsbestånd överlåts till OP

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi (Suomi-bolaget) och OP har avtalat om
att Suomi-bolagets individuella livförsäkringsbestånd överlåts till OP.

Den planerade tidpunkten för överlåtelsen av beståndet är 31.12.2015. En
förutsättning är att bolagens bolagsstämmor godkänner överlåtelsen och att
Finansinspektionen ger sitt samtycke till den. Bolagsstämmorna hålls
29.9.2015.

Suomi-bolagets bestånd med individuella livförsäkringar omfattar cirka 130 000
avtalshelheter med cirka 300 000 försäkringar. Försäkringarna har i regel
sålts till kunderna före 1.7.1997. Suomi-bolaget har inte längre beviljat nya
försäkringar efter 2005.

Vid överlåtelsen av försäkringsbeståndet överförs försäkringsavtalen med de
nuvarande villkoren och de bestående tilläggsförmåner som Suomi-bolaget
beviljar kvarstår därmed. OP har redan i 10 år skött det försäkringsbestånd
som överlåts och ansvarat för kundbetjäningen för Suomi-bolagets kunder.
Omedelbara ändringar kommer därför inte att ske, och ändringen kräver inga
åtgärder av Suomi-bolagets kunder.

- Genom överföringen får vi många nya kunder, och det stöder våra tillväxtmål
inom såväl kapitalförvaltningen som skadeförsäkringen. Överlåtelsen är
neutral i förhållande till OPs solvens, men kunderna får långt in i framtiden
fördelar av gruppens starka solvens, säger affärsrörelsedirektörSami
Jormalainen
från OP.

- Suomi-bolaget har redan varit under avveckling i mer än tio år och det har
delat ut betydliga tilläggsförmåner till sina kunder. Då
solvensbestämmelserna stramas åt har bolagets möjligheter att placera
kundernas medel räntabelt försvagats. OPs starka solvens ger tilläggsskydd åt
utbetalningen av de utlovade höga beräkningsräntorna och tilläggsförmånerna
också i framtiden. Samtidigt förbättras Suomi-bolagets möjligheter att
effektivt sköta det individuella pensionsförsäkringsbestånd som kvarstår i
bolaget och utan att äventyra kundernas förmåner, konstaterar verkställande
direktörJari Sokka
vid Suomi-bolaget.

- Dessutom har systemen för administrationen av försäkringarna föråldrats. För
att spara kostnader har Suomi-bolaget inte heller utvecklat kundbetjäningen
att motsvara nuvarande krav. Hos OP får kunderna en möjlighet att byta ut
sina delvis föråldrade livförsäkringsprodukter och -tjänster till moderna,
säger Sokka.

- Ändringen gör det möjligt att i framtiden erbjuda de kunder som övergår
moderna försäkringsprodukter och högklassiga försäkringsförvaltningstjänster
bl.a. i form av avancerade nät- och mobiltjänster. Nya kunder får också en
möjlighet att koncentrera alla bank- och försäkringsärenden till OP, och få
goda koncentreringsförmåner och bonus, noterar Jormalainen från OP.

Det individuella livförsäkringsbeståndet överlåts till OP-Livförsäkrings Ab
frånsett personförsäkringarna av skadeförsäkringstyp som överlåts till
Pohjola Försäkring Ab. I samband med överlåtelsen av beståndet övergår från
Suomi-bolaget tillgångar till ett värde på 1,3 miljarder euro. Beloppet
motsvarar försäkringsbeståndets andel av Suomi-bolagets hela förmögenhet.

Tilläggsupplysningar

Kunder:
Kundbetjäning, tfn 010 253 6111 (vardagar kl. 8-18)

Medier:
Affärsområdesdirektör Sami Jormalainen, OP / kontakt till OPs mediatelefon,
tfn 050 523 9904
Verkställande direktör Jari Sokka, Suomi-bolaget / jari.sokka@suomi-yhtio.fi,
tfn 010 253 2150

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en unik
helhet av bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringstjänster. OPs
grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående
ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Målet är att erbjuda marknadens
bästa och mångsidigaste helhet av koncentreringsförmåner. OP Gruppen består
av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte
dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen
har 4,3 miljoner kunder.

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi är ett 125-årigt livförsäkringsbolag.
Bolaget tar hand om 175 000 kunders försäkringar och är en av de största
placerarna i landet.Placeringarnas värde uppgick vid slutet av juni 2015 till
4,6 miljarder euro.
Bolaget beviljar inte längre nya försäkringar.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1947833

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.