Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-11

Polygiene AB: Rättelse av föregående pressmeddelande: Information om årsstämma och utsedd valberedning i Polygiene AB (...

Korrigeringen härrör till den felaktiga hänvisningen till reglerna
kring EU:s marknadsmissbruks-förordning, (MAR) och lagen om
värdepappersmarknaden. I tidigare publicerad release hänvisade
Polygiene felaktigt till MAR och lagen om värdepappersmarknaden.

Årsstämma i Polygiene AB (publ) kommer att hållas fredagen den 17 maj
2019 kl. 12.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att
begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag
till styrelsen senast den 15 mars 2019. Styrelsen kan kontaktas genom
styrelsens ordförande på e-post jonas.wollin@rudholm-hk.se eller med
vanlig post på Polygiene AB, Styrmansgatan 2, 211 18, Malmö.

Enligt den instruktion för valberedning som antogs på årsstämman den 4
maj 2018 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter - en representant
för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen
i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt
styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de
ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända
aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2019
fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans
representerar cirka 12 procent av antalet aktier och röster i
bolaget:

· Mats Jacobson, ordförande i valberedningen, representerande Jonas
Wollin;

· Markus Lindqvist, representerande Aktia Fund Management;
· Mette Gross, representerande Lennart Holm; och
· Jonas Wollin, styrelsens ordförande.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, http://ir.polygiene.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att
kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett
förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock
senast den 25 februari 2018. Valberedningen kan kontaktas genom
ordföranden i valberedningen på e-post mats.jacobson@ahrens.se eller
med vanlig post på Polygiene AB, Styrmansgatan 2, 211 18, Malmö.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 december 2018 kl 16.50 CET.

För mer information, vänligen besök ir.polygiene.com eller kontakta:
Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com
Jonas Wollin, Styrelseordförande, Polygiene. Mobil: + 46 (0)70 634 09
86, e-post: jonas.wollin@rudholm-hk.se

Ulrika Björk, VD, Polygiene. Mobil: + 46 (0)70 921 12 75, e-post:
ubj@polygiene.com

Om Polygiene
Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stays
Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, mode och andra material
med målet att användare ska känna sig fräscha. Företagets
skandinaviska ursprung borgar för kvaliteten och det miljömässigt
hållbara i dess produkter och tjänster. Över 140 internationella
premium-varumärken har valt att använda Polygiene Stays Fresh
Technology i sina produkter. Bolaget grundades 2006 och är listat på
Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bank AB är bolagets
Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/polygiene-ab/r/rattelse-av-foregaende-pressmed...
https://mb.cision.com/Main/13573/2697714/961385.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.