Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

PolyPlank AB: Delårsrapport för perioden Januari-September 2019    

Vd har ordet

?Den goda trenden fortsätter?. 

Marknadsmässigt har vi under Q3 knutit ett antal högintressanta nya
kontakter och samarbetsprojekt där vi bl.a diskuterar ett samarbetsavtal
med en av Sveriges främsta klottersaneringsföretag, som förordar PolyPlanks
profiler efter omfattande tester. Genom detta samarbete kommer vi i kontakt
med flertalet ansvariga för renoveringar o nybyggnation i framför allt i
Stor-Stockholms kommuner.

Vi har också knutit till oss 2 st ?rena provisionssäljföretag? varav ett
jobbar med underhållsplaner för en stor mängd fastighetsägare i
Stor-Stockholm vilket kommer att öppna en bred marknad för oss. Vi har
länge önskat komma in i Stockholm men saknat dels resurser, dels rätt
kontakter. Nu känner vi äntligen att vi har de rätta kontakterna för att
verkligen satsa i Stor-Stockholm.

Samtidigt ser vi att intresset för vår aktie har ökat kraftigt och vi är
fortsatt med i topp tre på Dagens industris lista över ?vinnare? på First
Northlistan hittills i år med i skrivande stund en kursökning på 397 %. 
Mycket glädjande är också att antalet aktieägare ökat kraftigt under året,
med ca 500 och vi har nu drygt 2 100 aktieägare. Vi ser detta som ett bevis
på att marknaden observerat vårt enträgna arbete att erbjuda
konkurrenskraftiga cirkulära produkter och därmed åstadkomma mervärde för
aktieägarna.

Regeringen avser införa en skatt på avfallsförbränning under 2020. Vi på
PolyPlank välkomnar detta beslut, då materialåtervinning måste prioriteras
före att resurserna eldas upp. Vår satsning på återvinning av material
kommer att fortsätta och är ett överlevnadsvillkor för vår planet. Vi har
tillverkat produkter av återvunnen termoplast och träfiber under 25 år och
sett till att materialresurserna får nytt liv om och om igen. Tack vare
detta beslut förväntas tillgången på våra råvaror öka och därmed kan våra
kostnader minska. Det kan också leda till intressanta samarbeten där vi kan
ta hand om andra företags avfall eller återtag av produkter, likt det
samarbete vi redan idag har avseende hylsplugg. Läs mer om vårt
hållbarhetsarbete på vår hemsida https://www.polyplank.se/miljoarbete

. 1994 när bolaget bildades kallades det kretslopp. Idag kallas det
Cirkulär ekonomi.

Tack vare de stora investeringar vi gjort i Maskinparken och Ordning & Reda
har vi höjt kapaciteten kraftigt. Vi har tack vare det också kunnat öka
andelen ?egenmalt spill? kraftigt vilket minskar inköpsbehovet och därmed
sänker kostnaden för våra produkter. Detta gör att vi blir ännu mera
konkurrenskraftiga i jämförelse med träprodukter.  I en färsk
 Livscykelkostnads analys från en Master Examen på Lunds universitet
bevisas tydligt PolyPlanks fördel gentemot trä, se länk: 
https://polyplank.se/nyheter/108-polyplank-ekonomiskt-hallbart

Teckning av teckningsoptionsrätterna TO2 har påbörjats och redan nu är 65 %
av volymen säkrad genom att styrelse, ledning och andra aktieägare
förbundit sig att teckna. Teckningstiden pågår fram till 29 november 2019.

Nettoomsättningen för moderbolaget i Q3  har varit 16,8 % lägre än förra
året men trots det är rörelseresultatet EBITDA positivt och 1,9 MSEK bättre
än förra året. Det norska dotterbolaget ökar sin omsättning för perioden så
koncernens nettoomsättning för perioden ökar med 0,2 MSEK.

Nettoomsättningen  för koncernen Q1-Q3 är 17,0 % bättre än förra året.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till -0,6 MSEK för
samma period, vilket är 2,9 MSEK bättre än motsvarande period 2018.

Orderingången är idag 24,4% bättre än förra året vid samma tidpunkt.

Resultatmässigt för koncernen har kvartal 2 & 3 genererat ett positivt
rörelseresultat EBITDA (Före avskrivningar och finansiella kostnader) 2,6
MSEK bättre än förra året

Resultatmässigt för koncernen har kvartal 1,2 & 3 inte orkat till ett
positivt EBITDA men 3,2 MSEK bättre än förra året

En del förväntade ordrar har tyvärr skjutits upp gång efter gång under
hösten och nu skjuts de upp till efter nyår. Trots uppskjutna ordrar 
räknar vi ändå med att göra ett betydligt bättre fjärde kvartal än 2018 och
ett av PolyPlanks bästa helårsresultat på EBITDA nivå (före avskrivningar
och finansiella kostnader).

Det har varit segt att göra Turn arounden men vi är definitivt på gång, det
?myllrar av nya potentiella möjligheter?, vi behöver bara en liten
volymökning till så slår hävstångseffekten av alla besparingar och
förbättringar igenom.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2019, koncernen

* Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till
7,6 MSEK (7,3).
* Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick
till -0,7 MSEK (-2,5).
* Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet
uppgick till -1,1 MSEK (-2,7).
* Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0 MSEK
(-0,1).
* Totalresultat för perioden uppgick till -1,1 MSEK (-2,7).
*  Resultat per aktie uppgick till 0 (-0,1). Antal aktier vid periodens
utgång uppgick till 252 476 176 (252 476 176).

Dotterbolaget Fröseke Panel AB avyttrades i maj 2018 och redovisas from 1
juni 2017 som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens
balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning.

Tre kvartal 2019, koncernen

* Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till
22,3 MSEK (19,1).
* Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick
till -2,6 MSEK (-5,0).
* Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet
uppgick till -3,6 MSEK -5,6).
* Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0 MSEK
(-0,1).
* Totalresultat för perioden uppgick till -3,6 MSEK (-5,6).
*  Resultat per aktie uppgick till 0 (-0,02). Antal aktier vid
periodens utgång uppgick till 252 476 176 (252 476 176).

Dotterbolaget Fröseke Panel AB avyttrades i maj 2018 och redovisas from 1
juni 2017 som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens
balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 7 november 2019 kl 09:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter
genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis
har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god
motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas,
vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre
materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY.
Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel
+46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Bilagor

* Pressrelease 20191107

* Delårsrapport kv 3 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.