Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

PolyPlank AB : Extra stämma PolyPlank AB (publ)

PolyPlank AB (publ) har idag hållit extra stämma på bolagets kontor i
Färjestaden, Öland. Samtliga beslut togs enhälligt och enligt styrelsens
förslag.

* Bolagsstämman beslutade enligt kallelsen

* Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens §
4 till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000
000 kronor" samt ändra bolagsordningens § 5 till "Antalet aktier skall vara
lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier".

* Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 5 395 002,21 kr för
täckning för förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier varvid
aktiens kvotvärde kommer att minska från 0,44 SEK till 0,05 SEK.

* Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 75 000 kr genom
nyemission av högst 1 500 000 aktier. Teckningskursen skall vara 1 kr per
aktie, vilket bedöms motsvara aktiens marknadsvärde. Rätt att teckna de nya
aktierna skall tillkomma bolagets huvudägare Stångåkonsult i Kalmar
Handelsbolag ("Stångåkonsult"). Betalning för tecknade aktier skall ske
genom kvittning av Stångåkonsults fordran på bolaget. Teckning och
betalning för tecknade aktier skall ske den 18 februari 2016. Styrelsen
skall dock ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya
aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de
nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning. Skälet till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad
kvittningsemission kan omvandla skulder till eget kapital och förbättra
bolagets ekonomiska situation.

För ytterligare information, kontakta:

VD Bengt Nilsson

Tel +46 (0)480 66 44 80

Email bengt.nilsson@polyplank.se
PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter
genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis
har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god
motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas,
vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre
materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens
ISIN-kod är
SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser,
www.mangold.se

----------------------------------------
| PolyPlank AB (publ) |
|Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden. |
|Tel 0485-664480 Fax 0485-664499. |
|E-post info@polyplank.se |
|www.polyplank.se |
| |
|Org.nr 556489-7998 |
----------------------------------------
Pressmeddelande
http://hugin.info/159609/R/1987328/729382.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PolyPlank AB via Globenewswire

HUG#1987328

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.