Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-22

PolyPlank AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i PolyPlank AB (publ)

PolyPlank AB (publ) har hållit extra stämma på bolagets kontor i Färjestaden,
Öland. Samtliga beslut togs enhälligt och enligt styrelsens förslag.

* Bolagsstämman beslutade enligt kallelsen
* Bolagsstämman beslutade om nyemission av 36 242 982 aktier med
företrädesrätt för aktieägarna. Fyra på avstämningsdagen den 29 augusti
2017 innehavda aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till en
teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av
företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den
31 augusti 2017 till och med den 14 september 2017. Teckning av aktier utan
stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall
ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd
av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota. Betalning kan även ske genom kvittning.
Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
Nyemissionen medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 1 812 149,10
kronor. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare
som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var
aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som
sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan
stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut
ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var
och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Cay Strandén

Telefon 0485 66 44 80

Email cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
22 augusti 2017 kl 11:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter
genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis
har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god
motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas,
vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre
materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens
ISIN-kod är
SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser,
www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande
http://hugin.info/159609/R/2128443/812877.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PolyPlank AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.