Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

PolyPlank AB: PolyPlank offentliggör årsredovisning för 2018  samt en revisionsberättelse som avviker från standard

PolyPlanks årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig i bifogad pdf och
på bolaget hemsida. En justering av koncernens skattekostnad har gjorts
samt ett par andra mindre justeringar som tillsammans förbättrar koncernens
resultat med 0,1 MSEK. Balansomslutningen har minskat med 0,2 MSEK.

Förändringar i koncernens rapport över totalresultatet   Kommuniké
2018 Justering Års-
rovisning
2018
Uppskjuten skatt   79 35 114
Årets resultat från avvecklad verksamhet   -467 -11 -478
Årets resultat   -388 24 -364
Övrigt totalresultat   0 32 32
Årets totalresultat   -388 56 -332
         
Förändringar i Rapport över finansiellställning för koncernen        
Uppskjuten skattefordran   283 -97 186
Skattefordran   157 -145 12
Summa tillgångar   440 -242 198
         
Eget kapital   4 418 56 4 474
Långfristiga räntebärande skulder   0 284 284
Kortfristiga räntebärande skulder   6 294 -34 6 260
Övriga kortfristiga skulder   2 666 -548 2 118
Summa eget kapital och skulder   13 378 -242 13 136

Revisionsberättelse

Revisorn uttalar en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om
fortsatt drift. Styrelsen har en annan uppfattning. Bolaget har och har
haft likviditetsproblem. Huvudägaren har under alla år stött bolaget,
Styrelsen har vidtagit åtgärder för kostnadsbesparingar samt att
orderingången för 2019 följer budget. Bolaget har även utestående
teckningsoptioner som kan ge ett likviditetstillskott under 2019.

Revisorn har även anmärkt på att skatter inte betalats i rätt tid samt att
eget kapital var förbrukat med mer än hälften och att någon andra
kontrollstämma inte hållits inom åtta månader från den 19 juni 2018. Den 24
april 2019 hölls extra stämma där aktiekapitalet minskades för att täcka
förlust som inte täcks av fritt eget kapital. Nedsättningen är registrerad
på Bolagsverket den 25 april 2019.  Bolaget kommer att kalla till extra
stämma som hålls den 16 maj 2019 för att konstatera att aktiekapitalet är
återställt i sin helhet.

Revisionsberättelsen återfinns på sidan 51 i bifogad årsredovisning för
2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                        Cay Strandén

Telefon                                0485 66 44 80

Email                                    cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 26 april 2019 kl.19:35 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter
genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis
har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god
motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas,
vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre
materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens
ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8
408 933 50 är bolagets Certified Adviser, hagberganeborn.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

 

Bilagor

* Årsredovisning 2018

* Pressrelease ÅR 20190429

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.