Du är här

2016-01-21

PolyPlank AB : Riktad emission och kallelse till extra stämma

Riktad emission

PolyPlank AB (publ) ("Bolaget") styrelse har idag tagit beslut om att
genomföra en riktad emission. Emissionen riktar sig till en grupp investerare
samt till huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB ("Huvudägaren"). Den del som
riktar sig till Huvudägaren kommer beslutas på extra stämma den 18 februari
2016, medan den andra delen beslutar styrelsen att emittera nya aktier med
stöd av bemyndigandet från extra stämma den 18 augusti 2015.

Kapitalet skall användas till

* Expanderad produktionskapacitet

Vi skall expandera och utöka med ytterligare produktionsmaskiner för ökad
produktionskapacitet både vad gäller för pluggtillverkning och
profiltillverkning.

* Omfattande översyn och underhåll - förbättrad produktion

Avsikten är att genom omfattande översyn, trimning och underhåll av
maskinparken förbättra tillgänglighet, effektivitet och kapacitet både för
plugg- och profiltillverkningen.

* Ökad försäljningskapacitet för PolyPlank

Vi ökar också vår försäljningskapacitet för att kunna handlägga de ökade
förfrågningar som löpande bearbetas.

* Ökad försäljningskapacitet för dotterbolaget Fröseke Panel

Vi skall öka försäljningskapaciteten för det åter uppstartade dotterbolaget
Fröseke Panel, där vi tillverkar tak och väggpaneler av MDF-skivor. Vi har
sedan uppstarten hösten 2015, fått flera direktkunder både i Norge och
Sverige. Vi ser nu att efterfrågan ökar i Sverige och där skall vi utöka våra
säljinsatser för att succesivt kunna öka produktionen.

* Effektivare strategiskt produktionstänk för 2016

Traditionellt har Q1 varit ett svagt kvartal. Vi kommer i år att möta detta
med att aktivt öka upp vårt lager. Vi förbättrar genom åtgärden lönsamheten
under Q1 och blir mer leveranskraftiga under kommande kvartal.

* Minskade räntekostnader

Genom huvudägaren Leif Jilkén med bolag deltagande, kommer lån och
räntekostnaderna minska.

Nyemission omfattar 3 000 000 nya aktier med en teckningskurs om 1 SEK, vilket
tillför Bolaget 3 MSEK före emissionskostnader. Syftet med beslutet att
emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
huvudsakligen att bredda det långsiktiga ägandet, och att anskaffa kapital på
fördelaktiga villkor för de ovan beskrivna syftena, och därmed främja
Bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Kallelse till extra stämma

På extra stämma den 18 februari 2016 kommer även Styrelsen att föreslå ändring
av bolagsordningens § 4 till " Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000
kronor och högst 2 000 000 kronor" samt ändring av bolagsordningens § 5 till
"Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier".
Dessutom föreslår Styrelsen att stämman beslutar om minskning av
aktiekapitalet med 5 395 002,21 kr för täckning för förlust. Minskningen
föreslås ske utan indragning av aktier varvid aktiens kvotvärde kommer att
minska från 0,44 SEK till 0,05 SEK.

För ytterligare information, kontakta:

VD Bengt Nilsson

Tel +46 (0)480 66 44 80

Email bengt.nilsson@polyplank.se
PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter
genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis
har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god
motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas,
vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre
materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens
ISIN-kod är
SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser,
www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande
http://hugin.info/159609/R/1980342/725451.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PolyPlank AB via Globenewswire

HUG#1980342

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.