Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-09

Poolia årsstämma 2022

Under 2021 har marknaden för konsult-, rekryterings- och bemanningstjänster förbättrats jämfört med året innan. Detta beror bland annat på en god ekonomisk konjunktur, men även på företagens ökande behov av kompetens och flexibilitet. Denna utveckling går hand-i-hand med många individers önskan om ett mer flexibelt arbetsliv. Under 2021 har detta starkt gynnat Poolia. Bolaget har också ökat sitt tjänsteutbud genom att starta konsultföretaget QRIOS (jmfr engelska ”curious”) som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom IT, Life Science och Engineering. Vidare har en ny strategi lagts fast som i korthet innebär att konsultverksamheten, Executive Search, Interim Management, Rekrytering och Bemanning kommer även fortsättningsvis vara basen i koncernen.

Omsättningen under 2021 uppgick till 1 902 MSEK (1 462 MSEK), rörelseresultatet efter skatt och finansiella poster till 80,5 MSEK (7,0 MSEK), rörelsemarginalen till 4,3% (1,1%) och avkastningen på totalt kapital till 14,5% (3,3%).

Sammantaget har 2021 inneburit en stark förbättring av samtliga nyckeltal, mycket beroende på ovan nämnda förbättringar av marknaden, men också på ett hårt arbete från företaget. För detta har man belönats, aktiekursen vid årets början var 6,04 kr och vid årets slut 17,90.

 

Bevakare och skribent: Kecka Wästfelt

 

Författare Bolagsbevakningen