Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-26

POOLIA: ÅTGÄRDER LEDDE TILL SVARTA SIFFROR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Poolia kunde visa vinst under andra kvartalet,
tack vare stora besparingar under året.

"Detta trots att det andra kvartalet säsongsmässigt är det mest utmanande
resultatmässigt för oss eftersom det innehåller sex helgdagar och fler
klämdagar", skriver vd Jan Bengtsson i delårsrapporten.

Bolagets rörelseresultat blev 2,9 miljoner kronor (-6,5).

"På de flesta av våra marknader utbetalas så kallad helglön på röda dagar till
våra konsulter. Det vill säga lön utan att konsulterna är i tjänst. Samtidigt
tar vi betalt av kunderna per arbetad timme. Detta har påverkat resultatet
negativt med 10 miljoner kronor i det andra kvartalet", skriver vd.

I Sverige arbetar både Poolia och Uniflex aktivt med att effektivisera
verksamheten. Det sker framförallt genom nya digitala verktyg. Poolia Sverige
har under kvartalet vänt förra årets förlust till vinst på grund av
kostnadsbesparingar och samtidigt ökat försäljningsinsatserna.

Uniflex i Sverige har en stor del av sina kunder inom fordonsindustrin och
byggsektorn.

"Flera av dessa kunder har dragit ned kraftigt på inhyrningen till följd av
deras egna svagare efterfrågan. Det i kombination med många helgdagar i
kvartalet har lett till förlust för Uniflex i Sverige", heter det.

I Tyskland har effekterna av den ändrade lagstiftningen för
bemanningsbranschen som infördes 2018 fått väsentligt större negativ påverkan
på Poolia än vad som förutspåddes. Åtgärder för att vända den tyska
verksamheten påbörjades under det första kvartalet 2019 vilket har resulterat
i att Poolias kostnadsmassa är lägre och aktivitetsnivå mot såväl kandidater
som kunder är högre. Även i Tyskland har kvartalets helgdagar haft stor
negativ påverkan på resultatet.

I Finland och Norge fortsatte den positiva trenden och verksamheterna växer
och levererar vinst, skriver Poolia.

Under sommaren arbetar Poolia med att samordna Poolia Sveriges IT-plattform
med Uniflex Sveriges. Förändringen kommer leda till ökad effektivitet och en
årlig besparing på drygt 2 miljoner kronor. Projektkostnaden för detta uppgår
till 1 miljon kronor och kommer belasta resultatet i det tredje kvartalet.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News