Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-27

POOLIA: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Kvartalsperioden april-juni
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser
kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

· Intäkterna för Poolia uppgick till 199,7 (194,5) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -9,0 (6,4) MSEK och
rörelsemarginalen till -4,5 (3,3) %.

· Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär om 9,3 MSEK,
varav 7,7 MSEK i samband med fusionen och 1,6 MSEK för flytt i
Stockholm.

· Resultatet före skatt uppgick till -9,2 (6,0) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (4,5) MSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,47 (0,23) SEK.
· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 3,4 (-1,3)
MSEK.

Delårsperioden januari-juni
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser
kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

· Intäkterna för Poolia uppgick till 400,1 (393,7) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (13,4) MSEK och
rörelsemarginalen till -1,0 (3,4) %.

· Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär om 9,8 MSEK,
varav 7,7 i samband med fusionen och 2,1 MSEK för flytt i Stockholm.

· Resultatet före skatt uppgick till -4,0 (13,0) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -4,4 (9,3) MSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (0,51) SEK.
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -7,7 (7,3)
MSEK.

VD har ordet

Poolias totala omsättning ökade något i kvartalet; till 199,7 MSEK
jämfört med 194,5 MSEK samma period 2017, en ökning om 2,7%. Poolia
Sverige ökade sina intäkter under det andra kvartalet med 1,8 MSEK
till 137,3 (135,5) MSEK, en ökning med 1,3% jämfört med samma kvartal
föregående år. Poolia Sverige har under perioden vunnit flera
upphandlingar, exempelvis för Jönköping kommun, Totalförsvarets
Forskningsinstitut och Statens Kulturråd. Vi ser också stor
efterfrågan från ett antal av de större svenska kunder som vi slöt
avtal med under 2017. Poolia Tysklands omsättning för kvartalet
uppgick till 50,8 (49,2) MSEK. Intäkterna i den finska verksamheten
ökade under kvartalet med 1,8 MSEK till 11,6 (9,8) MSEK, motsvarande
en ökning om 18,3%. Finland är idag en av Europas snabbast växande
ekonomier (3%), vilket även påverkar Poolia positivt med en ökad
efterfrågan på våra tjänster, särskilt inom rekrytering.

Den svenska verksamhetens andel av koncernens intäkter minskade
marginellt och uppgick till 68,7 (69,7) % under det andra kvartalet
medan den tyska verksamheten stod för 25,5 (25,2) % och den finska
verksamheten för 5,8 (5,1) %.

Poolias rörelseresultat för kvartalet uppgick till -9,0 (6,4) MSEK.
Rörelseresultatet belastas i perioden av större kostnader av
engångskaraktär; dels om 7,7 MSEK härrörande till den planerade
fusionen med Uniflex, dels om 1,6 MSEK för flytt av
Stockholmskontoret. Rörelsemarginalen uppgick till -4,5 (3,3) %.

I Sverige uppgick rörelseresultatet i kvartalet till -9,1 (4,2) MSEK,
vilket belastas med fusionskostnader om 7,2 MSEK och flyttkostnader
om 1,6 MSEK. Rörelsemarginalen i Sverige uppgick till -6,6% (2,8) %.
Exklusive engångskostnader uppgick rörelseresultatet för det andra
kvartalet till -0,3 MSEK, med en rörelsemarginal om -0,2%.
Tysklandverksamhetens rörelseresultat uppgick till -0,2 (1,9) MSEK
och rörelsemarginalen till -0,4 (3,9) %. I Poolias finska verksamhet
som har belastats med kostnader för fusionen om 0,5 MSEK uppgick
rörelseresultatet till 0,3 (0,3) MSEK och rörelsemarginalen till 2,6
(3,1) %.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,4
(1,3) MSEK, till stor del på grund av minskning av de kortfristiga
fordringarna. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Den stora händelsen under kvartalet var att styrelsen har
rekommenderat att Poolia förvärvar Uniflex AB genom en
aktiebolagsrättslig fusion. Det fusionerade företaget kommer att
erbjuda ett väsentligt bredare tjänsteutbud vilket ger oss stora
fördelar på marknaden, särskilt gentemot stora konsult-köpare.
Intäktsökningarna beräknas ge en resultat-effekt på ca 10 MSEK på
medellång sikt. Kostnads-besparingarna beräknas till ca 20 MSEK på
årsbasis med full effekt fr.o.m. fjärde kvartalet 2019.
Sammanslagningen sker genom pooling-metoden, vilket gör att Poolias
balansräkning inte kommer att tillföras någon goodwill på grund av
fusionen.

Morten Werner
VD och koncernchef

Kontaktperson:
Morten Werner, vd och koncernchef, tel 070-636 25 25

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 27 juli 2018 kl 07.00 CET.

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med
rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom
tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång.
Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering,
interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige
från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som
tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life
Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och
Administration.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/poolia/r/delarsrapport-1-januari---30-juni-201...
http://mb.cision.com/Main/1869/2582233/883805.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.