Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

POOLIA: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Kvartalsperioden juli-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser
kvarvarande verksamhet, d.v.s. exklusive Poolia Storbritannien.

· Intäkterna uppgick till 180,9 (183,6) MSEK.
· Valutaeffekter påverkade omsättningen i kvartalet med -4,8 MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 7,4 (5,9) MSEK och
rörelsemarginalen till 4,1 (3,2)%.

· Resultatet före skatt uppgick till 7,5 (4,8) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 5,3 (3,7) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,31
(0,21) SEK.

· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 6,0 (-0,2)
MSEK.

Delårsperioden januari-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser
kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

· Intäkterna uppgick till 574,7 (585,8) MSEK.
· Valutaeffekter påverkade omsättningen med -0,9 MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 20,8 (14,2) MSEK och
rörelsemarginalen till 3,6 (2,4)%.

· Resultatet före skatt uppgick till 20,5 (11,7) MSEK.Resultatet
efter skatt uppgick till 14,6 (8,1) MSEK.

· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,85
(0,47) SEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 13,3
(-10,1) MSEK.

· Soliditeten vid periodens slut uppgick till 35,6 (31,0)% och
koncernens eget kapital per aktie var 5,13 (4,41) SEK.

VD har ordet: Stark resultatförbättring i kvartalet

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 7,4 MSEK,
vilket är en förbättring om 26% jämfört med 2016. Rörelsemarginalen
uppgick till 4,1% för kvartalet jämfört med 3,2 % för 2016. Det är
den svenska verksamheten som står för merparten av
resultatförbättringen, där rörelseresultatet för kvartalet uppgick
till 2,0 (1,1) MSEK, med en rörelsemarginal om 1,7 (0,9)%.
Förbättringen förklaras av ökade rekryteringsintäkter och god
kostnadskontroll.

Tysklandverksamhetens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 5,2
(4,5) MSEK, med en rörelsemarginal om 10,1 (8,7)%.

Verksamhetens i Finlands resultat uppgick till 0,2 (0,3) MSEK för
kvartalet med en rörelsemarginal om 2,3 (2,8)%.

Poolias totala omsättning om 180,9 MSEK i det tredje kvartalet var
1,9% lägre jämfört med samma period 2016 då den uppgick till 183,6
MSEK. Valutaeffekter påverkade omsättningen med -4,8 MSEK. I lokala
valutor uppådde koncernen en tillväxt på 1,1% för kvartalet.

Omsättningen i Sverige låg på samma nivå som i det tredje kvartalet
2016. I lokal valuta hade tysklandsverksamheten en tillväxt på 7% för
kvartalet. I Finland minskade omsättningen i lokal valuta med 13%.

Poolias uteblivna tillväxt i Sverige beror fortsatt främst på
kandidatbrist. Vi upplever en god efterfrågan på såväl bemannings-
som rekryteringstjänster. Poolia påverkas också av att konkurrensen i
branschen är hård, vilket gör det svårt att höja priserna.

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,0
(-0,2) MSEK, i huvudsak på grund av ett starkt resultat för perioden.
Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Det tredje kvartalet är årets lugnaste vad gäller upphandlingar både
inom den offentliga och privata sektorn. Under kvartalet har
långsiktiga avtal tecknats med bl.a. Migrationsverket, AMF,
Datainspektionen, Lidingö stad och Orange.

Vi har under 2017 lagt stora resurser på att utveckla och förstärka
vår försäljning och marknadsföring vilket kommer synas i flera olika
kanaler inom kort. Försäljningsorganisationen är nu etablerad på en
nivå som vi anser kommer räcka för att åstadkomma en ökad tillväxt.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra interna processer för att
förenkla och förbättra servicen till våra kunder. Vi har även
lanserat nya erbjudanden för att bli en ännu mer attraktiv
arbetsgivare för konsulter och innepersonal.

Poolias framtid är ljus. Vi visar efterhand en förbättrad lönsamhet
och är väl rustade för att fortsätta vår resa mot tillväxt.

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

Morten Werner
VD och koncernchef

Kontaktperson:
Morten Werner, vd och koncernchef, tel 070-636 25 25

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 november 2017 kl
07.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den
kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av
kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och
uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial
Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales
& Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är
verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat
sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/poolia/r/delarsrapport-1-januari---30-septembe...
http://mb.cision.com/Main/1869/2377000/742638.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.